Hyppää sisältöön

Mikä ihmeen VESOTE?

VESOTE-hankkeen tavoitteena on kohentaa kaikkien suomalaisten elintapoja! 

Menevätkö terveydenhoitajan neuvot liikkumisen lisäämisestä tai lääkärin neuvot terveellisestä ruuasta toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos? Toisaalta, tuntuuko sinusta, ettei terveydenhuollon vastaanotolla juurikaan puhuta elintavoista? Tarvitseeko suomalainen sosiaali- ja terveydenhuolto uusia tapoja vaikuttaa elintapoihimme ja sitä kautta terveyteen? Vastaus on ilmiselvä KYLLÄ ja vastaus on VESOTE. Mikä ihme VESOTE-hanke sitten oikein on? 
Tommi Vasankari, konsortiohankkeen ja UKK-instituutin johtaja kertoo, mistä oikein on kysymys: 
– Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman VESOTE-kärkihankkeen tavoitteena on, että suomalaiset liikkuisivat enemmän, istuisivat vähemmän, söisivät monipuolisemmin ja terveellisemmin sekä nukkuisivat paremmin ilman lääkkeitä. Hanketta tehdään yhdessä sinulle ja minulle, meille kaikille. 

Hankealue kattaa jopa 4 miljoonaa suomalaista 

Elintapaohjauksen tapoja ja käytäntöjä on monenlaisia, mutta niiden vaikuttavuudesta ei tiedetä riittävästi. 
– Haluamme levittää hyviä tapoja ja luopua huonommista. Siksi pyrimme yhteistyössä eri toimijoiden kanssa jakamaan vaikuttaviksi todettua elintapaohjauksen tietoa ja tapoja. Haluamme oppia yhdessä, Vasankari toteaa. 
 
VESOTEssa on mukana 10 sairaanhoitopiiriä. Valtakunnalliset isot toimijat ovat UKK-instituutti, Kunnossa Kaiken Ikää (KKI) -ohjelma, Suomen Diabetesliitto, Mielenterveyden keskusliitto, Helsingin Uniklinikka – VitalMed Tutkimuskeskus. Ravitsemuksen asiantuntemuksesta hankkeessa vastaa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Mukana on myös kaksi liikunnan aluejärjestöä. Hankealueella on yhteensä yli 180 kuntaa ja noin neljä miljoonaa suomalaista. 
 
– Poikkihallinnollista yhteistyötä sairaanhoitopiirien alueilla tulisi kehittää määrätietoisesti. On hienoa, että myös kolmas sektori on mukana hankkeessa. Näin palveluketjut ovat sujuvia ja yhteistyö hyödyttää sekä järjestelmien ylläpitäjiä että potilasta, Vasankari painottaa. 

Miten elintapaohjausta kehitetään VESOTEssa? 

– Keskeisessä roolissa hankkeessa ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnatut elintapaohjauksen verkkokoulutukset ja alueelliset lähitapaamiset. Koulutuksissa käydään läpi esimerkiksi elintapojen puheeksi ottamista, liikunta- ja ravitsemusneuvontaa ja unettomuuden lääkkeetöntä hoitoa, Vasankari kertoo. 
 
Ensimmäinen liikuntaneuvontaan keskittyvä koulutusaalto viedään läpi kaikilla alueilla kuluvan syksyn aikana. Kukin sairaanhoitopiiri on valinnut oman näkökulmansa elintapaohjaukseen ja siten myös täydennyskoulutukseen. Esimerkiksi Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hankkeessa elintapaohjauksen kehittämisen kohderyhmänä ovat työttömät sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujat. 

Tulossa mittari unen ja liikkumisen seurantaan 

UKK-instituutti on kehittänyt jo useamman vuoden ajan objektiivista liikemittaria, joka mittaa myös unta. 
– Enää ihmisen ei tarvitse arvioida unta ja liikkumista subjektiivisesti, vaan mittari kertoo faktaa reaaliaikaisesti asiakkaalle. VESOTE-hankkeen tavoitteena on, että myös sosiaali- ja terveysalan ammattilainen voi jälkikäteen hyödyntää mitattua tietoa vastaanotolla. STM:n kanssa tehdään kovasti työtä liikemittarilla kootun, pilvessä olevan tiedon siirtämiseksi erilaisiin potilastietojärjestelmiin, Vasankari lupaa. 
 
VESOTE-hanke on kaksivuotinen ja sen rahoitus saadaan sosiaali- ja terveysminiseriön projektista Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta. 
 
Lue lisää VESOTE-hankkeesta: https://www.ukkinstituutti.fi/vesote

Lyhyt video, jossa Tommi Vasankari tiivistää, mistä VESOTEssa on kysymys. 

Lue koko tiedote 

Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (VESOTE) 

Hankkeessa vahvistetaan ja kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon antamaa vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta (painottaen liikuntaa, ravitsemusta ja unta) seuraavalle tasolle. 

Lue tutkimus 

 
 
VESOTE kuuluu ja näkyy vahvasti jatkossa ympäri Suomen. 
Aihe on esillä myös 27. Valtakunnallisilla Terveysliikuntapäivillä, jotka järjestetään Helsingissä 11.-12.10.2017 
Päivien teemana on: Päämääränä kustannusvaikuttava elintapaohjaus – yhteinen tehtävä 
 

Kuva: KKI-ohjelma/Studio Juha Sorri 

30.8.2017 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan