Hyppää sisältöön

Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (VESOTE)

Sosiaali- ja terveydenhuollon antaman vaikuttavan ja tavoitteellisen elintapaohjauksen (painottaen liikuntaa, ravitsemusta ja unta) vahvistaminen ja kehittäminen. VESOTE oli yksi STM:n rahoittamista hallituksen kärkihankkeista vuosina 2017–2018.  Lue lisää hankkeesta.

Tulokset

Puolen Suomen sote-hanke vahvisti ja kehitti vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta. Hankkeen kehittämistoimet painottivat liikkumista, ravitsemusta ja unta sekä hyvien käytäntöjen jakamista. Hankkeessa kehitettiin sote-ammattilaisten elintapaohjauksen osaamista, rakennettiin ja vahvistettiin hoito- ja palveluketjuja, luotiin yhteistyöverkostoja, lisättiin liikkumisen ja unen objektiivisen seurantatiedon hyödyntämistä elintapaneuvonnassa ja arvioitiin neuvonnan vaikuttavuutta

Vaikuttavuus

Hanke lisäsi ammattilaisten elintapaohjauksen osaamista liikkumisen, ravitsemuksen ja unen sisällöistä sekä elintapaohjauksen menetelmistä muun muassa kouluttamalla. 86:een alueelliseen verkkokoulutukseen osallistui 2491 ammattilaista sairaanhoitopiireistä ja järjestöistä. Hankkeen aikana järjestettiin myös 236 lähikoulutustilaisuutta. Niihin osallistui yhteensä 7993 osallistujaa.

Tavoite

VESOTE-hankkeen tavoitteet: elintapaohjauksen vaikuttavien ja laadukkaiden toimintamallien käyttöönotto tai vahvistaminen; elintapaohjauksen osaamisen kehittäminen; olemassa olevien hyvien käytäntöjen hyödyntäminen ja levittäminen; elintapaohjauksen moniammatillisuuden ja poikkihallinnollisuuden vahvistaminen; kolmannen sektorin osaamisen ja kokemuksen hyödyntäminen elintapaneuvonnassa. Lopullisena VESOTE-hankkeen päämääränä oli, että suomalaiset lisäävät liikkumista, vähentävät istumista, syövät monipuolisesti ja terveellisesti sekä nukkuvat paremmin.

Asetelma

UKK-instituutin koordinoimassa hankkeessa oli mukana kolme valtakunnallista järjestötoimijaa, kaksi sisältöasiantuntijatahoa ja 11 hankealuetta. Hankealueet määrittivät omat kohderyhmänsä ja toimenpiteensä. Hankkeessa mukana olleet sairaanhoitopiirit ja liikunnan aluejärjestöt kattoivat yhteensä 184 kuntaa ja yli 4 miljoonaa asukasta.

Vastaava tutkija

Tommi Vasankari

Yhteistyössä

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma/LIKES, Diabetesliitto, Mielenterveyden keskusliitto; Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri (EKSOTE), Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (EPSHP), Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE), Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS), Kainuun sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (KAINUU), Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP), Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä (Siun sote), Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP), Satakunnan sairaanhoitopiiri (SASHP), Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP); Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu (PLU), Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu (PHLU; Helsingin Uniklinikka - VitalMed Tutkimuskeskus, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.

Rahoitus

VESOTE oli yksi STM:n rahoittamista hallituksen kärkihankkeista Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta -kärkihankkeen Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön -projektissa vuosina 2017–18.

Alkamisvuosi

2017

Päättymisvuosi:

2018

Julkaisut

Mikä ihmeen VESOTE?

Liikuntaneuvonta osana elintapaneuvontaa

Vaikuttavaa elintapaohjausta uudistuvaan sote-kenttään

Mitatusti vaikuttavaa elintapaohjausta – miten syntyi ExSed-järjestelmä?

Mitä VESOTEn jälkeen?

Mkä ihmeen VESOTE?

VESOTE-kärkihankkeen hyviä käytäntöjä jalkautetaan yhä järjestöihin

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan