Hyppää sisältöön

KunnonKartta selvittää, missä kunnossa työikäiset suomalaiset ovat ja miten he nukkuvat koronan jälkeen

UKK-instituutti toteuttaa syksyn aikana KunnonKartta 2021 -tutkimuksen laajan kumppaniverkoston kanssa. Tutkimuksessa selvitetään, millaisessa fyysisessä kunnossa suomalaiset ovat 1,5 vuoden koronapandemian jälkeen. Tutkimus tuottaa tietoa siitä, miten paljon työikäiset liikkuvat, istuvat ja nukkuvat ja miten työikäisten työkyky ja terveys ovat muuttuneet korona-aikana.

– Tutkimus toteutuu koronan kannalta hyvin mielenkiintoiseen aikaan. Iso osa työikäisiä suomalaisia on viettänyt ainakin osan edeltävän puolentoista vuoden aikana etätöissä, jolloin normaali liikkuminen arjessa on merkittävästi muuttunut. Voidaankin sanoa, että tällä kertaa KunnonKartta-tutkimus selvittää mitatusti ja luotettavasti erityisesti suomalaisten fyysisen kunnon, liikkumisen, paikallaanolon ja unen suhteessa koronaa edeltävään aikaan, toteaa tutkimuksen johtaja, UKK-instituutin johtaja, lääketieteen tohtori Tommi Vasankari

– KunnonKartta-tutkimus toteutetaan Suomessa neljän vuoden välein, ja edellinen toteutettiin vuonna 2017. Nyt kerättävää tietoa verrataan siis aikaisemman, aivan vastaavan tutkimuksen tuloksiin. Saamme hyvän kuvan siitä, miten korona-aika on vaikuttanut suomalaisten kunto-, terveys- ja hyvinvointitekijöihin, Vasankari vakuuttaa.

Yli 10 000 suomalaista saa kutsun

KunnonKartta-tutkimuksen mittaukset alkavat Helsingissä ja Tampereella syyskuun toisella viikolla. Tutkimuksiin kutsutaan yli 10 000 suomalaista porrastetusti maakuntakeskusten alueilta: Helsinki, Tampere, Turku, Jyväskylä, Kuopio, Oulu ja Rovaniemi. Osallistujat on valittu satunnaisotannalla.

Osallistujilta mitataan fyysistä kuntoa kuntotestein sekä liikkumista, paikallaanoloa ja unta liikemittarilla. Tutkimuskäynnin aikana otetaan lisäksi verinäyte sekä mitataan pituus, paino, vyötärön ympärys ja verenpaine. Verinäytteestä analysoidaan muun muassa veren sokeri- ja rasva-arvoja. Tutkimuskäynnillä kiinnitetään erityistä huomiota osallistujien terveysturvallisuuteen ja käynnit toteutetaan Covid19-pandemiaan liittyvät viranomaisohjeistukset huomioiden. Lisäksi tutkimuksessa kerätään kyselyllä tietoa osallistujien terveydestä, työ- ja toimintakyvystä, hyvinvoinnista, elämänlaadusta, sairauspoissaoloista, terveyspalveluiden käytöstä sekä liikkumista selittävistä ja ohjaavista tekijöistä.

– Jokainen tutkimukseen osallistuja saa kattavan tiedon omasta kunnostaan ja laboratoriomittauksista sekä liikemittarin osalta liikkumisesta, paikallaanolosta ja unesta sisältäen vertailun omanikäisten viitearvoihin. Erityisesti liikemittarin antamaa palautetta käytetään tällä hetkellä vain tutkimuskäytössä, joten osallistujat saavat itsestään hyvin tarkan kuvan näistä mitattavissa olevista elintavoista, kertoo Vasankari.

Tutkimuksen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

KunnonKartta-tutkimuksen verkkosivut

Lisätietoja ja haastattelut

UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari

UKK-instituutin erikoistutkija Pauliina Husu

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan