Hyppää sisältöön

Asiantuntijaryhmän vetoomus iäkkäiden kuntoutuksen turvaamiseksi

Terveydenhuollon kuormitusta voi vähentää huolehtimalla iäkkäiden kuntoutuksesta sekä sairaala- että kotihoidossa. Ikääntyneiden kuntoutuksen vaikuttavuus -asiantuntijaryhmä vetoaa iäkkäiden kuntoutuksen turvaamiseksi tulevassa hallitusohjelmassa.

Päivystysten ja sairaaloiden ruuhkautuminen johtuu osaltaan iäkkäiden kuntoutuksen laiminlyömisestä. Sairaalahoitoon joutunut vanha ihminen menettää lihasmassaa ja samalla toimintakykyä joka päivä, ellei kuntoutuksesta ja riittävästä ravitsemuksesta huolehdita.

Sairaalahoidon jälkeen kuntoutuksen laiminlyönti näkyy yhteiskunnalle kasvavana ulkopuolisen avun tarpeena, toistuvina päivystyskäynteinä ja sairaalahoitojaksoina – sekä kasvavina kustannuksina. Toimiva ja oikea-aikainen iäkkäiden kuntoutus on avaintekijä, jolla voidaan merkittävästi vaikuttaa sosiaali- ja terveyspalveluiden kantokykyyn.

Kuntoutuksen on osoitettu olevan vaikuttavaa sekä hyväkuntoisten että hauraiden ja toimintarajoitteisten iäkkäiden kohdalla. Kuntoutuksella on merkitystä myös laajemmin: esimerkiksi päiväkeskuksissa toteutettu ryhmäkuntoutus tuo paljon sosiaalisia hyötyjä, vähentää yksinäisyyttä ja ahdistusta sekä laajentaa elinpiiriä.

Tutkijoista ja ammattilaisista koostuva Ikääntyneiden kuntoutuksen vaikuttavuus -asiantuntijaryhmä vetoaakin hallitusohjelman valmistelijoihin iäkkäiden kuntoutuksen turvaamiseksi tulevassa hallitusohjelmassa. UKK-instituutin vanhempi tutkija, dosentti Maarit Piirtola on yksi asiantuntijaryhmän jäsenistä.

28.4.2023 Vetoomus: Iäkkäiden kuntoutus vähentää terveydenhuollon painetta

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan