Hyppää sisältöön

20 metrin viivajuoksu on turvallinen testi

UKK-instituutti arvioi Opetushallituksen pyynnöstä Move!-mittausten kestävyyskunnon testin turvallisuutta. 21.9. pidetyssä mediatilaisuudessa tiedotettiin, että Move!-mittauksia jatketaan. 

Kunnon testaamisen turvallisuuteen vaikuttavat monet asiat, kuten käytettävä testi, testausolosuhteet, mahdolliset testausvälineet ja testaaja. Testattava itse on suurin testauksen turvallisuuteen vaikuttava tekijä. 

Move!-mittauksissa käytettävä 20 metrin viivajuoksu (piip-testi) on yksi maailman käytetyimmistä testeistä lasten ja nuorten kestävyyskunnon mittaamiseen. UKK-instituutti osallistui 2010-luvun taitteessa ALPHA-tutkimusprojektiin, jossa yhdessä useiden EU-maiden tutkijaryhmien kanssa selvitettiin eri ikäryhmille mahdollisimman luotettavat, toistettavat ja turvalliset kuntotestit. 20 metrin viivajuoksu osoittautui tutkimusprojektissa parhaaksi kestävyyskunnon testiksi lapsille ja nuorille. 

Perusterveille lapsille ja nuorille 20 metrin viivajuoksu on kouluolosuhteissa toteutettuna turvallinen kestävyyskunnon testi. Move!-mittauksen opettajan käsikirja ja verkkosivusto tukimateriaaleineen antavat testaajalle valmiudet viivajuoksun ja muiden mittausosioiden turvalliseen toteutukseen. 

– 20 metrin viivajuoksu on todettu turvalliseksi perusterveiden koululaisten kestävyyskuntotestiksi, toteaa UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari

Move!-prosessin kehittäminen tärkeää 

– Move!-mittauksista ei ole syytä luopua. Move!-prosessia voidaan edelleen kuitenkin kehittää laajalla yhteistyöllä Opetushallituksen koordinoimana, Vasankari ehdottaa. 

Vasankari nostaa esiin seuraavat neljä kehittämiskohtaa: 

  1. Kodin ja koulun välistä yhteistyötä tulisi vahvistaa parantamalla tiedonkulkua oppilaan terveystietojen ja Move!-seurantajärjestelmän toteuttamisen osalta. 
  1. Testaajien osaamista tulisi vahvistaa erityisesti Move-mittausten turvallisesta toteutuksesta sekä täydennyskoulutuksen avulla että tutkintoon johtavan koulutuksen sisältöjä kehittämällä. 
  1. Kouluterveystarkastuksiin tulisi sisällyttää lasten sydänlääkärien ehdottamat kysymykset, joiden perusteella voidaan seuloa ne oppilaat, joilla on mahdollisia sydänoireita tai sukurasitetta ja kohdentaa jatkotutkimukset heihin. 
  1. Terveystietoja koskevien salaussäännösten toimivuutta tulisi tarkastella myös Move!-seurantajärjestelmän poikkihallinnollisesta lähtökohdasta. 

– Toivon, että tämä valitettava yksittäinen tapahtuma Espoossa johtaa tiiviimpään vuoropuheluun usealla tasolla ja monien eri toimijoiden välillä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi, Vasankari päättää. 

Lue lisää 

  • Peruskoululaisten Move!-mittaukset ovat turvallisia ja niitä jatketaan. Opetushallituksen tiedote 21.9.2018 
  • Move!-seurantajärjestelmä Opetushallituksen verkkosivusto 
  • ALPHA-projekti UKK-instituutin verkkosivuilla (aikuiset) ja kansainvälinen sivusto (lapset) 
    ALPHA = Assessing Levels of PHysical Activity 
  • Ruiz JR, Castro-Piñero J, España-Romero V, … Suni J, Sjöström M, Castillo MJ. Field-based fitness assessment in young people: the ALPHA health-related fitness test battery for children and adolescents. British Journal of Sports Medicine 2011;45:518-524. 

UKK-instituutti on Tampereella sijaitseva terveys- ja liikunta-alalla toimiva yksityinen tutkimus- ja asiantuntijakeskus. UKK-instituutin tehtävänä on edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä vähentämällä liikkumattomuutta, liikuntavammoja ja vapaa-ajan tapaturmia sekä lisäämällä terveysliikuntaa. Kunnon mittaaminen väestötasolla ja liikkumisen turvallisuus ovat instituutin ydinosaamista yli 30 vuoden kokemuksella. 

Kirjoitusta täydennetty 21.9. klo 12.40 tiedolla Move!-mittausten jatkumisesta. 

21.9.2018 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan