En plan för att öka motion eller sömn

Kuvaus

Blanketten är avsett för att erbjuda stöd för förändringar i motions- och sömnvanor. Blanketten guidar att välja ett utvecklingsobjekt, uppställa ett mål och konkreta aktioner för att uppnå målet, och utvärdera framgången. Blanketten kan fyllas i elektroniskt och finns att ladda ner som pdf-fil.

Blanketten fungerar tillsammans med dagboken om uppföljning av barns och ungas motion och sömn samt Online-enkäten om motion för barn och unga.