Hyppää sisältöön

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU)*

Suomalaisten 7–19-vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen sekä liikuntaan liittyvät asenteet, arvot ja kokemukset. Lue lisää tutkimuksesta.

Vaikuttavuus

LIITU-tutkimuksen tavoitteena on luoda Suomeen koko maan kattava 7-19-vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisen tietojärjestelmä.

Tausta

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimus on yhteistyötutkimus, jota johtaa Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskus. Tutkimuksen johtajana toimii apulaisprofessori Sami Kokko. Liikkumisen ja paikallaanolon liikemittarimittauksista vastaa UKK-instituutti johtaja Tommi Vasankarin johdolla. Mittaukset toteutetaan yhdessä alueellisten yhteistyökumppanien kanssa.

Tavoite

Tutkimuksen tarkoituksena on koota tietoa suomalaisten lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä sekä liikuntaan liittyvistä asenteista, arvoista ja kokemuksista sähköisen kyselyn sekä liikemittarin avulla. Syksyllä 2020 LIITU-tutkimus toteutetaan ensimmäistä kertaa toisella asteella, sekä lukioissa että ammattioppilaitoksissa. Tavoitteena on mitata liikemittareilla yhteensä 3000 nuoren liikkumista ja paikallaanoloa.

Asetelma

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksessa kerätään tietoa peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä. Tutkimuksessa selvitetään kouluissa sähköisesti täytettävän kyselyn avulla mm. lasten ja nuorten liikkumista, heidän käyttämiään liikuntatilaisuuksia ja -paikkoja, nuorten liikunnalle antamia merkityksiä, lasten ja nuorten penkkiurheilua, koettua liikunnallista pätevyyttä, liikunnan esteitä, koululiikuntaa, kavereiden ja vanhempien tukea liikunnan harrastamiselle, urheiluseuratoimintaan osallistumista ja liikuntavammoja. Osa luokista osallistuu myös liikkumisen, paikallaanolon ja unen mittaamiseen liikemittarilla. Oppilaat käyttävät liikemittaria viikon ajan (7 vrk). Valveilla ollessa mittaria pidetään kuminauhavyössä lantiolla ja nukkumaan mennessä se siirretään erilliseen rannekkeeseen. Suklaapalan kokoinen mittari rekisteröi erilaisen liikkumisen ja sen tehon, paikallaanolon eri muodot ja siihen käytetyn ajan sekä unen määrän. Mittari ei häiritse liikkumista tai unta, eikä siitä aiheudu käyttäjälle minkäänlaista terveydellistä haittaa. Mittarin käyttö opastetaan koulussa ja siihen saa myös kirjallisen ohjeen. LIITU-tutkimus pilotoitiin keväällä 2014 WHO-koululaistutkimuksen aineistonkeruun yhteydessä. Jatkossa LIITU-tutkimuksen aineistonkeruu tullaan toteuttamaan eri puolilla Suomea kahden vuoden välein. Joka toisella tutkimuskerralla tutkimus kohdennetaan peruskouluikäisiin lapsiin ja nuoriin ja joka toisella kerralla toisen asteen opiskelijoihin.

Vastaava tutkija

Tommi Vasankari

Tutkijaryhmä

2020: JY: Sami Kokko, Katja Rinta-Antila, Jari Villberg; UKK: Tommi Vasankari, Pauliina Husu, Anne-Mari Jussila, Kari Tokola, Henri Vähä-Ypyä 2018: JY: Sami Kokko, Anette Mehtälä, Jari Villberg, Jorma Tynjälä; UKK: Tommi Vasankari, Pauliina Husu, Anne-Mari Jussila, Kari Tokola, Henri Vähä-Ypyä 2016: JY: Sami Kokko, Lasse Kannas, Jorma Tynjälä, Riikka Hämylä, Jari Villberg; UKK: Tommi Vasankari, Pauliina Husu, Anne-Mari Jussila, Kari Tokola

Yhteistyössä

UKK-instituutti, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU), Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö (LIKES), Turun yliopisto, Nuorisotutkimusseura, Folkhälsan ja Valtion liikuntaneuvosto.

Rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Alkamisvuosi

2014

Eettisen toimikunnan käsittely

Jyväskylän yliopiston eettinen toimikunta

Julkaisut

Koronarajoitukset vaikuttivat rajusti lasten ja nuorten liikkumiseen

Liikuntavammat urheiluseuroissa, vapaa-ajalla ja opiskeluliikunnassa

Liikemittarilla mitatun liikkumisen, paikallaanolon ja unen määrä

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksen aineistonkeräys ja menetelmät 2020

Liikuntavammat koulussa, vapaa-ajalla ja urheiluseuroissa

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksen aineistonkeräys ja menetelmät 2016

Objektiivisesti mitattu paikallaanolo ja liikkuminen

Liikuntavammat koulussa, vapaa-ajalla ja urheiluseuroissa

LIITU 2016 -tutkimus: Mitattu tieto tarkentaa itsearvioitua tietoa – kolmasosa suomalaislapsista ja -nuorista liikkuu riittävästi

Prevalence of adolescent physical activity-related injuries in sports, leisure time, and school: the National Physical Activity Behaviour Study for children and Adolescents

Device-based physical activity levels among Finnish adolescents with functional limitations

Results from Finland’s 2018 Report Card on Physical Activity for Children and Youth (brief report)

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksen aineistonkeräys ja menetelmät 2018

Objektiivisesti mitatun paikallaanolon, liikkumisen ja unen määrä

Liikuntavammat koulussa, vapaa-ajalla ja urheiluseuroissa

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan