Hyppää sisältöön

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU)*

Suomalaisten 7–19-vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen sekä liikuntaan liittyvät asenteet, arvot ja kokemukset. Lue lisää tutkimuksesta.

Tausta

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimus on yhteistyötutkimus, jota johtaa Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskus. Tutkimuksen johtajana toimii apulaisprofessori Sami Kokko. Liikemittarimittauksista vastaa UKK-instituutti johtaja Tommi Vasankarin johdolla. LIITU-tutkimuksen kysely toteutettiin ensimmäisen kerran peruskouluikäisillä lapsilla ja nuorilla vuonna 2014. Vuonna 2016 tutkimukseen lisättiin myös liikemittarimittaus valveaikaisen liikkumisen ja paikallaanolon mittaamiseksi viikon ajalta. Vuoden 2018 ja 2022 LIITU-tutkimuksissa liikemittarimittaus toteutettiin vuorokauden ympäri (24/7), jolloin saatiin tietoa myös yöunen kestosta ja sen aikaisesta liikkeestä. Syksyllä 2020 LIITU-tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa toisen asteen opiskelijoilla lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa ja myös heidän paikallaanoloaan, liikkumistaan ja untaan mitattiin viikon ajan vuorokauden ympäri. Syksyn 2023 ja kevään 2024 aikana LIITU-tutkimus toteutetaan sekä perusopetuksessa että toisen asteen oppilaitoksissa.

Tavoite

Tutkimuksen tavoitteena on luoda Suomeen koko maan kattava 7–19-vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisen tietojärjestelmä. Tutkimuksen tarkoituksena on koota tietoa suomalaisten lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä sekä liikuntaan liittyvistä asenteista, arvoista ja kokemuksista sähköisen kyselyn sekä liikemittarin avulla.

Asetelma

Tutkimuksessa kerätään tietoa peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä. Oppilaitokset poimitaan Tilastokeskuksen oppilaitosrekisteristä. Osallistujat täyttävät oppitunnilla sähköisen kyselyn, jolla selvitetään mm. liikkumista, käytettyjä liikuntatilaisuuksia ja -paikkoja, liikunnalle annettuja merkityksiä, penkkiurheilua, koettua liikunnallista pätevyyttä, liikunnan esteitä, koululiikuntaa, kavereiden ja vanhempien tukea liikunnan harrastamiselle, urheiluseuratoimintaan osallistumista ja liikuntavammoja. Osa kyselyyn vastaavista lapsista ja nuorista osallistuu myös liikkumisen, paikallaanolon ja unen mittaamiseen liikemittarilla. Oppilaat käyttävät liikemittaria viikon, seitsemän peräkkäisen vuorokauden, ajan. Valveilla ollessa mittaria pidetään kuminauhavyössä lantiolla ja nukkumaan mennessä se siirretään erilliseen rannekkeeseen. Suklaapalan kokoinen mittari rekisteröi erilaisen liikkumisen ja sen tehon, paikallaanolon eri muodot ja siihen käytetyn ajan sekä unen määrän. Mittari ei häiritse liikkumista tai unta, eikä siitä aiheudu käyttäjille minkäänlaista terveydellistä haittaa. Mittarin käyttö opastetaan lapsille ja nuorille koulussa tai oppilaitoksessa ja siihen saa myös kirjallisen ohjeen. Jatkossa LIITU-tutkimuksen aineistonkeruu toteutetaan eri puolilla Suomea neljän vuoden välein.

Vastaava tutkija

Tommi Vasankari

Tutkijaryhmä

2023–2024: JY: Sami Kokko, Riikka Hämylä, Jari Villberg; UKK: Tommi Vasankari, Pauliina Husu, Kari Tokola, Henri Vähä-Ypyä. 2022: JY: Sami Kokko, Leena Martin, Jari Villberg; UKK: Tommi Vasankari, Pauliina Husu, Kari Tokola, Henri Vähä-Ypyä 2020: JY: Sami Kokko, Katja Rinta-Antila, Jari Villberg; UKK: Tommi Vasankari, Pauliina Husu, Anne-Mari Jussila, Kari Tokola, Henri Vähä-Ypyä 2018: JY: Sami Kokko, Anette Mehtälä, Jari Villberg, Jorma Tynjälä; UKK: Tommi Vasankari, Pauliina Husu, Anne-Mari Jussila, Kari Tokola, Henri Vähä-Ypyä 2016: JY: Sami Kokko, Lasse Kannas, Jorma Tynjälä, Riikka Hämylä, Jari Villberg; UKK: Tommi Vasankari, Pauliina Husu, Anne-Mari Jussila, Kari Tokola

Yhteistyössä

UKK-instituutti, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, Huippu-urheilun instituutti (KIHU), Likes/Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Nuorisotutkimusseura, Folkhälsan ja Valtion liikuntaneuvosto. Alueelliset yhteistyökumppanit liikemittarimittausten toteuttamisessa 2023–2024: Päivitetään syksyllä 2023 2022: Helsingin kaupunki, Jyväskylän yliopisto, Kisakallion urheiluopisto, Kuortaneen urheiluopisto, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu (Liiku ry), Oulun Diakonissalaitos ODL Liikuntaklinikka ja Pajulahden urheiluopisto 2020: Jyväskylän yliopisto, Kisakallion urheiluopisto, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu (Liiku ry), Oulun Diakonissalaitos ODL Liikuntaklinikka, Pajulahden urheiluopisto ja Folkhälsan 2018: Jyväskylän yliopisto, Kisakallion urheiluopisto, Kuortaneen urheiluopisto, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu (Liiku ry), Oulun Diakonissalaitos ODL Liikuntaklinikka ja Pajulahden urheiluopisto 2016: Jyväskylän yliopisto, Kisakallion urheiluopisto, Kuortaneen urheiluopisto, Lapin urheiluopisto, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu (Liiku ry), Oulun Diakonissalaitos ODL Liikuntaklinikka, Suomen Urheiluopisto, Tanhuvaaran urheiluopisto ja Vuokatin urheiluopisto

Rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Alkamisvuosi

2014

Eettisen toimikunnan käsittely

Jyväskylän yliopiston eettinen toimikunta

Julkaisut

Predicting adolescents’ physical activity intentions: testing an integrared social cognition model

LIITU 2022 : korona-ajan vaikutukset näkyvät lasten ja nuorten liikkumisessa

Liikuntavammat koulussa, vapaa-ajalla ja urheiluseuroissa. Raportissa: Kokko S & Martin L (toim.). Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2022.

Peruskouluikäisten digitaalinen pelaaminen ja liikunta

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksen aineistonkeräys ja menetelmät 2022

Liikemittarilla mitatun liikkumisen, paikallaanolon ja unen määrä

Number of daily steps among Finnish children and adolescents was lower during Covid-19-lockdown in spring 2020 compared to spring 2018

Finnish late adolescents’ physical activity during COVID-19 spring 2020 lockdown

Accelerometer-measured physical activity levels and patterns vary in an age- and sex-dependent fashion among Finnish children and adolescents

Koronarajoitukset vaikuttivat rajusti lasten ja nuorten liikkumiseen

Liikuntavammat urheiluseuroissa, vapaa-ajalla ja opiskeluliikunnassa

Liikemittarilla mitatun liikkumisen, paikallaanolon ja unen määrä

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksen aineistonkeräys ja menetelmät 2020

Liikuntavammat koulussa, vapaa-ajalla ja urheiluseuroissa

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksen aineistonkeräys ja menetelmät 2016

Objektiivisesti mitattu paikallaanolo ja liikkuminen

Liikuntavammat koulussa, vapaa-ajalla ja urheiluseuroissa

LIITU 2016 -tutkimus: Mitattu tieto tarkentaa itsearvioitua tietoa – kolmasosa suomalaislapsista ja -nuorista liikkuu riittävästi

Prevalence of adolescent physical activity-related injuries in sports, leisure time, and school: the National Physical Activity Behaviour Study for children and Adolescents

Device-based physical activity levels among Finnish adolescents with functional limitations

Results from Finland’s 2018 Report Card on Physical Activity for Children and Youth (brief report)

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksen aineistonkeräys ja menetelmät 2018

Objektiivisesti mitatun paikallaanolon, liikkumisen ja unen määrä

Liikuntavammat koulussa, vapaa-ajalla ja urheiluseuroissa

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan