Hyppää sisältöön

Viikoittainen juoksulenkki yhteydessä kuolleisuusriskin alenemiseen

Vähäiselläkin juoksulla on tuoreen tutkimuksen perusteella merkittäviä terveyshyötyjä. Tutkijaryhmässä oli mukana UKK-instituutin entinen tutkimusjohtaja Pekka Oja. 

British Journal of Sports Medicine -lehdessä julkaistussa tutkimusartikkelissa vertaillaan juoksijoiden ja ei-juoksijoiden kuolleisuusriskiä. Tutkimus on samalla ensimmäinen juoksun kohorttitutkimuksista tehty systemaattinen kirjallisuuskatsaus. 

Kirjallisuuskatsauksen 14 kohorttitutkimuksessa tarkasteltiin yhteensä yli 230 000 vähintään 18-vuotiasta henkilöä. Seurannan kesto vaihteli kohorttitutkimuksesta riippuen 5,5 vuodesta 35 vuoteen. 

Jo 50 minuuttia juoksua viikossa riittää 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että juoksijoiden kokonaiskuolleisuus oli 27 % pienempi kuin ei-juoksijoilla. Juoksua harrastavilla sydän- ja verisuonitautikuolleisuus oli lisäksi 30 % pienempi ja syöpäkuolleisuus 23 % pienempi kuin juoksua harrastamattomilla henkilöillä. 

Annosvastetta ei tutkimuksessa todettu, joten viikoittaisen juoksun frekvenssillä, kestolla, vauhdilla ja kokonaismäärällä ei ollut vaikutusta kuolleisuusriskiin. Kaikenlainen viikoittainen juoksu on siis hyväksi, ja terveyshyötyjä saa esimerkiksi jo juoksemalla 50 minuuttia tai edes kerran viikossa. 

Viikoittaisten juoksulenkkien määrän noustessa eivät terveyshyödyt kuitenkaan lisäänny samassa suhteessa. Usein toistuvat, rankat juoksulenkit saattavat pikemminkin nostaa esimerkiksi urheiluvammojen riskiä. Lisäksi on syytä huomioida, etteivät kohorttitutkimukset osoita syy-seuraussuhdetta vaan yhteyttä. 

Alkuperäisjulkaisu: 

Pedisic Z, Shrestha N, Kovalchik S, Stamatakis E, Liangruenrom N, Grgic J, Titze SJH, Biddle S, Bauman AE, Oja P. Is running associated with a lower risk of all-cause, cardiovascular and cancer mortality, and is the more the better? A systematic review and meta-analysis. Brit J Sports Med 2019. dx.doi.org/10.1136/bjsports-2018-100493. 

6.11.2019 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan