Hyppää sisältöön

Näin syntyi animaatiovideo 7–17-vuotiaiden lasten ja nuorten liikkumissuosituksesta

Julkaisimme 717-vuotiaiden lasten ja nuorten liikkumissuositusta käsittelevän animaatiovideon 12.1.2023. Video toteutettiin yhdessä suunnittelu- ja tuotantotalo KARU Films Oy:n kanssa. Animaatiovideo esittelee 717-vuotiaiden lasten ja nuorten liikkumissuosituksen sisältöä sekä havainnollistaa, kuinka liikkumissuositus voi täyttyä usealla eri tavalla. Video innostaa lapsia ja nuoria löytämään itselle mieluisimmat tavat liikkua. Video kuvaa kahden hahmon, Aidan ja Pyryn, tavanomaista päivää kenen opiskeluineen ja vapaa-ajan vietteineen. Päivät ovat hyvin erilaisia, jotta video olisi kohderyhmälle mahdollisimman samaistuttava. 

Tarve nuorille suunnatusta liikkumisen suositusta käsittelevästä videosta nousi selkeästi esille liikunta-alan ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa järjestetyssä suositusaineistojen kehittämistyöpajassa viime keväänä. UKK-instituutin Smart Moves -hanke ja liikkumisen suosituksia jalkauttava hanke tarttuivat yhdessä toiveeseen. Videota ideoitiin alkusyksyllä pienellä työryhmällä. Lokakuussa kokoonnuimme ensimmäisen kerran yhdessä KARU Filmsin edustajien kanssa heidän toimistollaan Tampereella. Jo ensimmäisestä tapaamisestamme lähtien yhteistyö KARU:n kanssa sujui vaivattomasti, ja pääsimme heti seuraavalla viikolla animaatiovideon käsikirjoituksen kimppuun. Ensimmäisen version koko animaatiosta saimme marraskuun puolivälissä. Sen jälkeen kommentoimme seuraavia versioita muutamaan otteeseen. Nyt tammikuussa 2023 pääsimme julkaisemaan valmiin videon niin kohderyhmälle, lasten ja nuorten kanssa toimiville ammattilaisille kuin muillekin aiheesta kiinnostuneille. 

Kaiken kaikkiaan näin terveystieteitä opiskelevan näkökulmasta animaatiovideon teko oli antoisaa ja erityisen ajankohtaista juuri nyt, kun tutkimustulokset erityisesti nuorten vähäisestä liikkumisesta ovat huolta herättäviä. UKK-instituutin vuoden 2022 Liikuntaraportin mukaan liikkuminen vähenee kouluiässä johdonmukaisesti siirryttäessä alakouluiästä vanhempiin ikäluokkiin (Husu ym. 2022). Vuoden 2020 Nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksen liikemittausten mukaan vain noin 3 % lukiolaisista täytti heille asetetun liikkumissuosituksen eli liikkui päivässä vähintään 60 minuuttia reippaasti tai rasittavasti (Kokko ym. 2021). Vuoden 2018 LIITU-otoksessa samaisen suosituksen täytti 15-vuotiaista 10 % ja 7-vuotiaista noin 70 % (Kokko ja Martin 2019). Tarvetta animaatiovideon kaltaiselle materiaalille siis todella on, ja erityisesti kohderyhmälle vetoavasti, my day -videon muodossa. 

Niin lasten ja nuorten kuin aikuistenkin liikkumissuosituksissa muistutetaan hyötyliikkumisen merkityksestä. Saatetaan helposti unohtaa, että liikkumista ovat myös arkiset askareet, kuten esimerkiksi koiran ulkoilutus tai portaiden nousu. Aina ei siis tarvitse lähteä varta vasten hikijumpalle, vaan liikkumissuositus voi täyttyä melko vaivattomastikin lisäämällä pieniä ja itselle mieluisia muutoksia omiin arkitoimiin, kuten esimerkiksi koulu- tai työmatkaliikuntaan. Ja vaikkei suositus joka päivä täyttyisikään, niin pienikin liike on aina plussaa. 

Mistä sinun päivittäinen liikkumisesi koostuu? 

Katso animaatiovideo: 

Kirjoittaja:
UKK-instituutissa korkeakouluharjoittelua tekevä Sanni Sirviö, terveystieteiden kandidaatti, Itä-Suomen yliopisto

Lähteet: 

Husu, P., Tokola, K., Vähä-Ypyä, H. & Vasankari, T. 2022. Liikuntaraportti: Suomalaisten mitattu liikkuminen, paikallaanolo ja fyysinen kunto 2018–2022. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-808-3 

Kokko S., Hämylä R. & Martin L. (toim.). Nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2020. Valtion Liikuntaneuvoston julkaisuja 2021:1. Saatavilla: https://www.liikuntaneuvosto.fi/wp-content/uploads/2021/05/Nuorten-liikuntakayttaytyminen-Suomessa-LIITU-tutkimuksen-tuloksia-2020.pdf  

Kokko S. & Martin L. (toim.). 2019. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2018. Valtion Liikuntaneuvoston julkaisuja 2019:1. Saatavilla: https://www.liikuntaneuvosto.fi/wp-content/uploads/2019/09/VLN_LIITU-raportti_web-final-30.1.2019.pdf 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan