Hyppää sisältöön

Koulumatka- ja liikkumiskysely: Arkiliikunnan määrä vähenee Tampereen seudulla

Loppuvuodesta 2018 toteutettuun kyselyyn vastasi miltei 7000 pirkanmaalaista lasta, nuorta ja heidän vanhempaansa. Kysely on osa SeutuLiike-ohjelmatyötä, jonka yhteistyötahona toimii UKK-instituutti. 

Tampereen kaupunkiseudun koulumatka- ja liikkumiskysely suunnattiin peruskoululaisille, lukiolaisille ja ammattiopisto Tredun opiskelijoille sekä heidän vanhemmilleen. Kyselyllä kerättiin tietoa lasten ja nuorten liikkumisesta koulumatkalla, koulupäivän aikana ja sen jälkeen sekä harrastusmatkoista ja vanhempienarkiliikkumisesta. Kysely toteutettiin toista kertaa, ja edelliset vastaukset ovat peräisin vuodelta 2015. 

Arkiliikunnan suosio laskee iän lisääntyessä 

Kyselyn tulokset osoittavat, että kävely ja pyöräily vähenee nuorten kasvaessa. Alle kilometrin koulumatkoilla lukiolaisten ja ammattiopiston opiskelijoiden kävely ja pyöräily on vähentynyt kolmessa vuodessa seitsemisen prosenttia. Toisen asteen opiskelijat myös kulkevat jalkaisin ja pyörällä noin 30 prosenttia vähemmän kuin 4.–6. luokkien oppilaat. 

Peruskoululaisilla kävelyn ja pyöräilyn suosio on säilynyt alle 3 kilometrin koulumatkoilla vahvana. 4–5 km koulumatkat kuljetaan sen sijaan kaikissa koulutusasteissa yhä useammin bussilla, henkilöautolla tai mopolla. Koulumatkojen arkiliikunnan osuus on laskenut kymmenisen prosenttia kolmessa vuodessa, vuodenajasta riippumatta. 

– Kyselytuloksissa näkyy yhteys vanhempien säännöllisen työmatkaliikunnan ja lasten koulumatkaliikunnan välillä. Jos vanhempi liikkuu, todennäköisemmin lapsikin liikkuu, toteaa SeutuLiike-ohjelmatyön projektipäällikkö, tutkija Päivi Kolu UKK-instituutista. 

Koulumatkojen turvallisuus parantunut, harrastusmatkat kuljetaan yleensä autolla 

Tulosten perusteella kävelyn ja pyöräilyn turvallisuus on kehittynyt merkittävästi. 91 prosenttia vastaajista koki kävelyn erittäin tai melko turvalliseksi, ja pyöräilyn osalta osuus oli 78 prosenttia. Kävelyn turvallisuus on parantunut 14 prosenttia ja pyöräilyn kahdeksan prosenttia edelliseen kyselyyn verrattuna. 

Kyselyssä tiedusteltiin ensimmäistä kertaa myös harrastusmatkoista. Harrastuksiin kuljetaan selvästi eniten henkilöautolla ja kuljettajana toimii useimmiten vanhempi. 

– Erityisesti nuorempien lasten harrastamiseen olisi hyvä löytää malleja, joissa vanhempien kuljettaminen vähenisi. Ratkaisuna voisi toimia esimerkiksi koulupäivän aikana tai heti sen jälkeen harrastaminen, kehittämispäällikkö Satu Kankkonen esittää. 

Koulumatka- ja liikkumiskysely 

  • Vuoden 2018 kyselyyn vastasi 6849 henkilöä, joista oppilaita oli 75 prosenttia. 
  • Kysely on osa laajempaa kävelyn ja pyöräilyn sekä arkiliikunnan edistämistyötä kaupunkiseudulla. 
  • Kevään aikana valmistuu myös SeutuLiike-ohjelma yhteistyössä UKK-instituutin kanssa. 

Lue lisää: 

Koulumatka- ja liikkumiskysely: pyöräily ja kävely vähentyneet koulumatkoilla (Tampereen kaupunkiseudun tiedote 4.4.2019) 

Liikettä seutuihin SeutuLiikkeellä! (Terveysliikunta NYT -verkkolehti 5.12.2018) 

8.4.2019 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan