Hyppää sisältöön

Kaatumisten ehkäisyn verkosto koolla runsaslukuisena

Ensimmäistä kertaa järjestetty iäkkäiden kaatumisten ehkäisyn verkoston koulutusiltapäivä keräsi ruudun äärelle runsaasti ammattilaisia ympäri Suomen. Katso luentotallenteet. 

Huhtikuussa 2019 perustetun kaatumisten ehkäisyn verkoston ensimmäinen yhteinen koulutusiltapäivä toteutettiin verkon välityksellä tiistaina 21.1.2020. Tapahtuma toteutettiin osana STM:n Terveyden edistämisen määrärahalla toteutettavaa Iäkkäiden kaatumiset kuntien ja maakuntien yhteiseksi tehtäväksi -hanketta. Kaatumisten ehkäisyn verkosto on kasvanut perustamisensa jälkeen nopeasti ja verkostoon kuuluu tällä hetkellä jo yli 500 jäsentä. 

– Verkon kautta toteuttavalla tilaisuudella halusimme tarjota osallistumismahdollisuuden mahdollisimman monelle verkoston jäsenelle. Tilaisuuteen osallistui yli 250 ammattilaista, iloitsee hankkeen projektipäällikkö Saija Karinkanta

Verkon välityksellä etäyhteyksiä oli jaettavana 85 osallistujalle. Verkoston jäsenet olivat myös perustaneet useita kisastudioita omille paikkakunnilleen. Kisastudioita järjestettiin Hangosta Ouluun ja Varkaudesta Vaasaan. Runsaslukuisimpana kisastudiona kokoontui PHHykyn IKINÄ-avainhenkilöiden verkosto Lahden kaupungin kirjaston auditoriossa. Päivän aikana toteutettuun taustakyselyyn vastasi 130 osallistujaa, joista 44 % oli fysioterapeutteja ja 19 % sairaanhoitajia. Kolmannes osallistujista työskenteli kotihoidossa ja 15 % terveyskeskusten avoterveydenhuollossa ja sairaaloiden eri osastoilla. 

Käytännön työ monipuolisesti esillä 

Päivän ohjelmaan oli koottu luentoja laajasti kaatumisten ehkäisyn käytännön työhön liittyen. 

– Ohjelmassa haluttiin tuoda esille kaatumisten ehkäisytyön moniammatillinen näkökulma sekä käytännön työkaluja iäkkäiden kaatumisten ehkäisytyön ammattilaisille, Karinkanta kiteyttää. 

Päivän aluksi Suomen tuki- ja liikuntaelinliiton toiminnanjohtaja Marja Kinnunen kertoi motivoivan haastattelun käytöstä kaatumisten ehkäisyssä. Palautekyselyn mukaan valtaosa osallistujista oli kuullut motivoivan haastattelun menetelmästä aiemmin. 60 % vastaajista koki, että menetelmä sopii käytettäväksi myös kaatumisten ehkäisyssä ja että he aikovat myös hyödyntää sitä jatkossa omassa työssään. 

Saija Karinkanta puolestaan esitteli luennollaan, miten kaatumisten ehkäisy näkyy uudessa yli 65-vuotiaiden viikoittaisessa liikkumisen suosituksessa. Luento innosti myös osallistujia, koska palautekyselyn mukaan yli 40 % tulee käyttämään suositusta jatkossa paljon ja toiset 40 % ainakin joskus. Kaikista vastaajista 88 % koki, että uusi suositus on selkeä sekä visuaaliselta ilmeeltään että sanomaltaan. 

Hyvät käytännöt jakoon 

Iltapäivän aikana kuultiin Kymsoten alaisuudessa toimivan KaatumisSeula-klinikan toiminnasta, AKE-verkoston kehittämästä uudesta kaatumisriskiä lisäävien lääkkeiden tsekkikortista ja IKINÄ-mallin implementointityön tuloksista Turun kaupungissa. Esittelyssä oli myös Luvialla toimivan apteekin ja kunnan vapaa-aikapalveluiden yhteinen kaatumisten ehkäisyyn tähtäävä iäkkäiden ryhmätoiminta. 

Osallistujille esiteltiin tilaisuuden lopuksi verkosta löytyvää materiaalia kaatumisten ehkäisyyn. Esillä olivat Terveyskylän Kuntoutumistaloon keväällä avattava kaatumisten ehkäisyn sivusto, Ikäinstituutin sähköinen materiaali lihaskunto- ja tasapainoharjoitteluun sekä UKK-instituutin oma kaatumisseula.fi-verkkosivusto. 

Osa tilaisuuden puheenvuoroista on kuunneltavissa luentotallenteina ja kaikki esitysmateriaalit katsottavissa tilaisuuden verkkosivulla.  

Kokonaan verkossa järjestetyn tilaisuuden järjestelyt sujuivat hienosti, ja päivän päätteeksi kerätyn palautteen perusteella osallistujat olivat tyytyväisiä ohjelman sisältöön. Päivän toteutus verkkotapaamisena sai niin ikään positiivisen vastaanoton. Jatkossa verkoston koulutuspäiviä toivottiin järjestettävän perinteisiä koulutustapahtumia sekä verkkotapaamisia vaihdellen. 

Tutustu 

Kaatumisten ehkäisyn verkosto 

  • UKK-instituutin koordinoima iäkkäiden kaatumisten ehkäisy -työn valtakunnallinen asiantuntijaverkosto 
  • tarjoaa ajankohtaista tietoa kaatumisten ehkäisystä, siihen liittyvistä tapahtumista ja koulutuksista sekä työkaluja kaatumisten ehkäisytyön kehittämiseen 
  • toiminta on maksutonta 

24.1.2020 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan