Hyppää sisältöön

Äidin raskauden aikainen liikunta vaikuttaa myönteisesti lapsen painon kehitykseen sikiöaikana ja varhaislapsuudessa

TUTKITTUA TIETOA MAAILMALTA

Tulokset pähkinänkuoressa

Terveiden äitien raskauden aikainen liikunta on normaalin yksöisraskauden aikana turvallista ja ehkäisee tehokkaasti poikkeamia sikiön painon kehityksessä, osoittaa 99 tutkimusta sisältävä meta-analyysi. Äidin liikunta raskauden aikana näyttäisi myös pienentävän riskiä lapsuusajan lihavuudelle.

Tausta ja menetelmät

Aiempien meta-analyysien perusteella tiedetään äidin raskauden aikaisella liikunnalla olevan monia positiivisia äidin omaan terveyteen; se nopeuttaa synnytyksestä palautumista, vähentää raskausajan diabetesriskiä, painonnousua ja masennusoireita sekä pienentää riskiä sektioon. Sen on myös todettu vähentävän riskiä lapsen suurelle syntymäpainolle, minkä tiedetään edelleen lisäävän lapsuusajan lihavuusriskiä.

Lasten lihavuuden ilmaantuvuus on lisääntynyt selvästi, tällä hetkellä yli 41 miljoonaa alle 5-vuotiasta lasta ovat lihavia. Vaikka syitä lihavuuden lisääntymiseen ovat mm. liian suuri energiansaanti ja liian vähäinen fyysinen aktiivisuus, on myös äidin raskauden aikaisen liikunnan todettu vaikuttavan lapsuusajan painon kehitykseen.

Vain noin 10 % odottavista äideistä täyttää raskauden aikaisen liikkumisen suosituksen eli 2,5 tuntia viikossa. Yksi merkittävä syy vähäiselle liikunnalle ovat sikiön terveyteen liittyvät pelot. Tässä meta-analyysissa* haluttiin selvittää liikunnan vaikutuksia sikiön painon kehitykseen sekä lapsuusajan lihavuusriskiin normaali- ja ylipainoisilla äideillä.

*Meta-analyysi tarkoittaa useiden samasta aiheesta tehtyjen tutkimusten tulosten yhdistämistä matemaattisesti. 

Liikuntainterventioihin osallistui 250 000 odottavaa äitiä. Verrokkeina toimineet 350 000 odottavaa äitiä jatkoivat liikkumista omien mieltymysten mukaan. Äideillä ei ollut ennen raskautta tai sen aikana merkittäviä terveysongelmia tai esteitä liikkumiselle, ja tutkimuksissa oli mukana vain yksöisraskaudet.

Raskauden aikainen liikunta on turvallista sikiön terveydelle

Meta-analyysin tulokset osoittavat äidin raskauden aikaisen liikunnan ehkäisevän tehokkaasti sikiön epänormaalia painon kehitystä. Liikunta vähentää riskiä liian pienelle tai suurelle syntymäpainolle sekä ennenaikaiselle syntymälle. Yhden tutkimuksen perusteella liikuntainterventio puolitti riskin lapsuusajan ylipainolle, mutta näyttöä tarvitaan tämän yhteyden osalta lisää.

Meta-analyysin heikkouksia ovat liikuntainterventioiden erilaiset toteutukset. Liikunnan määrä ja teho, osallistujien ikä sekä raskauden vaihe voivat vaikuttaa tuloksiin. Muita sekoittavia tekijöitä ovat mm. äitien sosioekonominen asema, ravitsemus, tupakointi ja alkoholin käyttö.

Alkuperäinen julkaisu
Effects of maternal exercise during pregnancy on perinatal growth and childhood obesity outcomes: A meta-analysis and meta-regression. Chen Y, Ma G, Hu Y, Yang Q, Deavila JM, Zhu MJ, Du M. Sports Medicine 2021 Nov;51(11):2329-2347. DOI: 10.1007/s40279-021-01499-6

Tiivistelmän laatija
Piia Kaikkonen, LitT, liikuntafysiologi

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan