Video: Veckoliga motionsrekommendationer efter förlossningen

Kolla in videon på Youtube via länken nedan

Kolla in videon på Youtube

Kuvaus

Video presenterar de viktigaste innehållen i rekommendationen om fysisk aktivitet efter förlossningen.

Orka i vardagen med din baby – beakta dina egna resurser

Videon har producerats av UKK-institutets projekt “Rekommendationen om fysisk aktivitet kända och använda” med hjälp av finansiering från Undervisnings- och kulturministeriet.