Lisää liikettä luustolle kouluiässä -video

Tietoiskuvideo lasten ja nuorten liikkumisesta luuston näkökulmasta

Avaa video YouTubessa

Kuvaus

Erityisesti terveydenhuollon ammattilaisille suunnatussa videossa käsitellään kouluikäisten liikkumista luuston näkökulmasta.

5 minuutin mittainen animaatiovideo YouTubessa

Luustoliitto ja UKK-instituutti 2024
Sisältöasiantuntijat: Ansa Holm ja Aliisa Uotila Luustoliitto sekä Minna Aittasalo ja Harri Sievänen UKK-instituutti
Toteutus: Henriikka Lankila Luustoliitto sekä Tuula Äyräväinen, Nina Merivirta ja Raija Oksanen UKK-instituutti

Video on tuotettu Luustoliiton ja UKK-instituutin yhteistyönä osana UKK-instituutin Liikkumisen suositukset tunnetuksi ja käyttöön -hanketta. Hanke on saanut rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Katso myös tietoiskuvideot työikäisten ja yli 65-vuotiaiden luustoa vahvistavasta liikkumisesta: