Broschyr: Anpassade motionsrekommendation

Ladda ner brochyren om motionsrekommendation för vuxna med nedsatt rörelseförmåga:

Vuxna med något nedsatt rörelseförmåga 
Vuxna som rör sig med hjälpmedel 
Vuxna som rör sig med rullstol 

Kuvaus

Utnyttja också UKK-institutets: