Hyppää sisältöön

LIITU-tutkimus on käynnistynyt – tutkimus toteutetaan sekä perusopetuksessa että toisen asteen oppilaitoksissa

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimus on käynnistynyt. Tutkimuksen tavoitteena on luoda Suomeen koko maan kattava 7–19-vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisen tietojärjestelmä. Tutkimuksessa kerätään tietoa suomalaisten lasten ja nuorten liikkumisesta, liikunta- ja terveyskäyttäytymisestä, paikallaanolosta ja unesta sekä liikuntaan liittyvistä asenteista, arvoista ja kokemuksista sähköisen kyselyn sekä liikemittarin avulla.

LIITU-tutkimusta on toteutettu aiemmin vuosina 2014, 2016, 2018, 2020 ja 2022. Liikemittareilla tietoa kerättiin ensimmäisen kerran vuonna 2016. Nyt LIITU-tutkimuksen aineistonkeruu toteutetaan sekä perusopetuksessa että toisen asteen oppilaitoksissa loppuvuoden 2023 ja kevätlukukauden 2024 aikana. LIITU-tutkimuksen aineisto kerätään eri puolilla Suomea. Jatkossa aineistonkeruu tapahtuu neljän vuoden välein.

Tiedonkeruuta kyselyin ja liikemittarein

Yhteistyötutkimusta johtaa ja kyselyosiosta vastaa Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskus. Kyselyllä saadaan tietoa muun muassa lasten ja nuorten itsearvioidusta liikunta-aktiivisuudesta, heidän liikuntatilaisuuksistaan ja -paikoistaan, liikunnan merkityksistä ja esteistä, liikuntavammoista, koulupäivän aikaisesta liikkumisesta sekä harrastamisesta liikunta- ja urheiluseuroista. Koulut voivat toteuttaa kyselyn kevään kuluessa haluamanaan ajankohtana.

UKK-instituutin vastuulla on liikemittarimittausten toteuttaminen yhdessä alueellisten toimijoiden kanssa.

Kirjekuori ja tiedote huoltajalle LIITU-tutkimuksesta.

Liikemittarilla tietoa lasten ja nuorten liikkumisen, paikallaanolon ja unen määristä

Tutkimukseen osallistuvat lapset ja nuoret käyttävät liikemittaria viikon ajan. Liikemittari rekisteröi erilaisen liikkumisen ja sen tehon, paikallaanolon eri muodot ja siihen käytetyn ajan sekä unen määrän. Mittaria pidetään päivällä valveilla ollessa kuminauhavyössä lantiolla ja nukkumaan mennessä se siirretään ranteessa pidettävään rannekkeeseen. Mittaukseen osallistuvat lapset ja nuoret saavat myöhemmin henkilökohtaisen palautteen mittaustuloksistaan.

– Koulujen ilmoittamien tietojen mukaan teemme oppilaille henkilökohtaiset tutkimuskutsut. Ensimmäiset kutsut postitettiin kouluihin marraskuussa ja ensimmäiset mittaritkin on jaettu. Kun huoltajat tai 15 vuotta täyttäneet oppilaat itse ovat täyttäneet sähköisen suostumuksen, liikemittarit toimitetaan kouluihin ja oppilaitoksiin joko postitse tai alueellisten tutkimusavustajien toimesta, kertoo vanhempi tutkija Pauliina Husu UKK-instituutista.

Tutustu LIITU-tutkimukseen

Kuva: Studio Reetta Muranen

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan