Hyppää sisältöön

Työkykyä liikuntaneuvonnalla – Räätälöityä liikkumista Nokialla

Nokian kaupunki käynnisti viime vuoden lopussa laajan liikuntaneuvonnan kehittämishankkeen. UKK-instituutti vastaa hankkeen vaikuttavuusarvioinnista. 

Räätälöidysti liikkumaan! -hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalli, joka kohentaa työntekijöiden elämänlaatua ja vähentää sairauspoissaoloja. Nokia on tiettävästi ensimmäinen suomalainen kaupunki, joka tarjoaa henkilöstölleen liikuntaneuvontaa ja samalla selvittää liikunnan vaikutuksia työkyvyn parantumiseen ja tuki- ja liikuntaelimistön oireiden vähentymiseen. 

Osallistujat raskaan fyysisen työn tekijöitä 

Hankkeeseen on kutsuttu osallistujia ensisijaisesti fyysisesti kuormittavaa työtä tekevistä ammattiryhmistä eli lähihoitajista sekä ruokahuollon, siivouspalveluiden ja kiinteistöhuollon työntekijöistä. Kyseisillä ammattiryhmillä on todettu tilastollisesti eniten tuki- ja liikuntaelimistön oireita. Toimintamallissa tarjotaan tukea sekä ennaltaehkäisevästi että oireiden alkamisen jälkeen. 

Osallistujat arvotaan kahteen ryhmään, liikuntaneuvonta- ja verrokkiryhmään. Neuvontaryhmään osallistuvat saavat henkilökohtaista tukea kaupungin liikunnanohjaajilta, ja heidän kanssaan tehdään liikuntasuunnitelma puoleksi vuodeksi. Osallistujat saavat myös vertaistukea omasta työyhteisöstä, mikä edesauttaa elämäntapamuutoksen pysyvyyttä. 

Molemmissa ryhmissä osallistutaan myös mittauksiin sekä kehittämishankkeen alussa että sen aikana. Mittaukset sisältävät muun muassa terveyskyselyn ja kuntotestejä. Lisäksi kaikki tutkittavat käyttävät viikon ajan liikemittaria, jolla seurataan fyysisestä aktiivisuutta sekä yöunen määrää ja laatua niin tutkimuksen alussa kuin 6, 12 ja 24 kuukauden jälkeen. 

Nokian toimintamalli esimerkki muille kaupungeille 

Suomalaisissa kunnissa liikuntaneuvontaa on yleensä tarjottu vain asukkaille, näin myös aiemmin Nokialla. Sittemmin käynnistetty liikuntalähete-neuvontapalvelu johti Räätälöidysti liikkumaan! -kehittämishankkeeseen. Hanke perustuu uudenlaiseen yhteistyömalliin kaupungin liikuntapalveluiden, terveydenhuollon ja henkilöstöhallinnon välillä. 

– Nokian kaupungin toimintamalli on valtakunnallisesti merkittävä esimerkki muille kaupungeille. Tavallisesti tuki- ja liikuntaelimistön oireista kärsivä lähetetään terveydenhuoltoon hoitajalle, lääkärille tai työfysioterapeutille. Kuitenkin liikunta on tutkitusti tehokas hoitomuoto myös tuki- ja liikuntaelimistön oireisiin, täsmentää UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari

Kustannustehokkuus ja elämänlaatu tarkastelussa 

UKK-instituutin vastuulla on selvittää liikuntaneuvonnan vaikuttavuutta työkykyyn ja siihen liittyviin tekijöihin. Lisäksi selvitetään toimintamallin vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta suhteessa terveyteen liittyvään elämänlaatuun. Tuki- ja liikuntaelinliiton mukaan tuki- ja liikuntaelinsairauksien yhteiskunnallinen hinta vuodessa on Suomessa kolmesta neljään miljardia euroa. 

–  TULE-sairaudet aiheuttavat kolmasosan kaikista sairauspoissaolojen kustannuksista ja niiden osuus työkyvyttömyyseläkkeistä on viidesosa. Vähintään kohtuullisesti kuormittavan lihaskuntoharjoittelun vaikuttavuudesta kipuun ja toiminnanhaittoihin on puolestaan vahvaa tieteellistä näyttöä niska- ja selkäkivuissa, kertoo tutkimus- ja kehittämispäällikkö Jaana Suni UKK-instituutista. 

Lisätietoa: 

Nokian kaupungin tiedote 21.2.2019: Nokian kaupunki edistää henkilöstönsä työkykyä liikuntaneuvonnalla: vaikuttavuutta selvitetään laajassa kehittämishankkeessa 

Räätälöidysti liikkumaan! -hanke UKK-instituutin tutkimushakemistossa 

21.2.2019 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan