Suositukset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyyn

Lataa suositusdokumentti (14 sivua, pdf)

Lataa maksutta

Avaa ladattava lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyn suositus

Kuvaus

14-sivuinen pdf-dokumentti suomeksi

Suositus on laadittu eurooppalaisena yhteistyönä Erasmus+-rahoitteisessa PARIPRE-projektissa UKK-instituutin asiantuntijoiden johdolla. Suositus on julkaistu suomeksi 7.4.2022. Suositus löytyy myös ruotsiksi ja englanniksi.

Tutustu lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyn suosituksiin myös infograafin avulla ja UKK-instituutin verkkosivuilla.