Infograafi: Suositukset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyyn

Lataa infograafi lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyn suosituksista

Lataa maksutta

Avaa ladattava infograafi liikuntavammojen ehkäisyn suosituksista

Kuvaus

1-sivuinen pdf-tiedosto (A4)

Infograafi kokoaa lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyn keskeiset sisältöteemat ja toimintaympäristöjä koskevat ohjeistukset.

Ensimmäistä kertaa laadittuihin suosituksiin on koottu tämänhetkiseen tutkimusnäyttöön perustuvat ohjeistukset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyyn. Vammoja ehkäisevä harjoittelu on keskeisessä roolissa. Suositukset on kohdennettu erikseen perheille ja nuorille, opettajille ja kouluille, valmentajille ja urheiluseuroille sekä päättäjille.

Suosituksen keskeiset kohdat voit ladata kohderyhmittäin omina kuvinaan (pdf)

Katso myös erilliset kuvat suosituksen sisällöistä ja ohjeistuksista eri toimintaympäristöissä:

Suositus on laadittu eurooppalaisena yhteistyönä Erasmus+-rahoitteisessa PARIPRE-projektissa UKK-instituutin asiantuntijoiden johdolla. Suositus on julkaistu suomeksi 7.4.2022.

julkaisija: UKK-instituutti

Tutustu tarkemmin lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyyn suomenkielisen suositusdokumentin avulla ja UKK-instituutin verkkosivuilla.