Rekommendationer för prevention av idrottsskador hos barn och ungdomar

Kuvaus

Rekommendationer för prevention av idrottsskador hos barn och ungdomar.

Rekommendationer på finska och på engelska.