Presentation: Motionsrekommendation för barn och unga i åldern 7–17 år

Presentationsmaterial om motionsrekommendation för barn och unga i skolåldern
Ladda ner gratis

Ruotsinkielinen esitysmateriaali lasten ja nuorten liikkumissuosituksesta
Lataa maksutta

Öppna och ladda ner materialet

Kuvaus

Rask och ansträngande fysisk aktivitet minst en timme per dag

pdf, 10 s

Utgivare: UKK-institutet

Utnyttja också: