Hyppää sisältöön

Lääkekasvatus

Medicines Education

UKK-instituutti ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea tekevät yhteistyötä lasten ja nuorten lääkekasvatuksen parissa.

Fimean laatimat lääkekasvatusmateriaalit julkaistiin UKK-instituutin tervekoululainen.fi-sivustolla tammikuussa 2022.

Tulokset

Lääkekasvatusmateriaalit tarjoavat monipuolista peruskoulun opettajille ja oppilaille suunnattua oppimateriaalia: laaja tietopaketti lääkkeistä ja niiden erilaisista käyttötarkoituksista, lääkkeiden oikeasta käytöstä, luotettavista lääketiedon lähteistä. Osiossa on myös kuvaukset tyypillisimmistä lasten sairauksista, niiden oireista, ennaltaehkäisystä ja hoidosta. Joidenkin sairauksien ja oireiden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa on huomioitu liikunnan merkitys. Osio sisältää tehtäviä ja tuntisuunnitelmia. Suurimman osan tehtävistä oppilas voi tehdä itse millä tahansa laitteella, jossa on internetyhteys. Oppimateriaali on jaoteltu alakouluun ja yläkouluun opetussuunnitelman (OPS 2016) tavoitteita tukien. Materiaali on tarjolla suomeksi ja ruotsiksi sekä suppeammin englanniksi.

Vaikuttavuus

Fimea tarkastaa lääkekasvatusmateriaalin sisältöjen päivitystarpeen vuosittain. UKK-instituutti tekee tarvittavat muutokset verkkomateriaaleihin lukuvuoden alkuun mennessä.

Tausta

Lääkkeisiin ja terveyteen liittyvän tiedon luotettavuuden arviointi on tärkeä kansalaistaito. Lääkekasvatuksen tavoitteena on opettaa lapsille lääkkeiden järkevää käyttöä sekä opettaa heitä keskustelemaan lääkkeisiin liittyvistä asioista terveydenhoitajan tai lääkärin vastaanotolla ja apteekissa.

Tavoite

Fimean ja UKK-instituutin yhteistyön tavoitteena on tavoittaa paremmin materiaalin kohderyhmä eli peruskoulun opettajat ja oppilaat sekä välittää luotettavaa ja riippumatonta lääkealan tietoutta kansalaisille. Aiempi sisältö oli ennen tarjolla osoitteessa laakekasvatus.fi.

Asetelma

Lääkekasvatusmateriaalin tekijänoikeudet kuuluvat Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle. Lääkekasvatusmateriaali on julkisesti luettavissa. Materiaalia voi selata, kopioida, monistaa ja kääntää tai niitä voi käyttää taustamateriaalina. Tietoja ei saa myydä edelleen tai käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Fimea on aina mainittava materiaalin alkuperäisenä tekijänä.

Vastaava tutkija

UKK-instituutin yhteyshenkilö viestintäasiantuntija Raija Oksanen

Tutkijaryhmä

UKK-instituutti Raija Oksanen, Fimea Päivi Kiviranta

Rahoitus

UKK-instituutti ja Fimea

Alkamisvuosi

2021

Julkaisut

Lääkekasvatus tukee terveyden lukutaidon kehittymistä

Lääkekasvatus on osa terveyskasvatusta – uudistetut aineistot tervekoululainen.fi-sivustolla

Terveydenhuollon ammattilaisella on tärkeä tehtävä lääkekasvatuksessa

Lääkekasvatus osaksi terveystiedon opetusta – tutustu valmiisiin opetusmateriaaleihin tervekoululainen.fi-sivustolla

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan