UKK-terveyskuntotestit-opas

35,00 

Ladattava tiedosto

Testaajan opas (pdf-tiedosto, 60 sivua) liitetiedostoineen liikunta- ja terveysalan ammattilaisille

Kuvaus

Pauliina Husu & Katriina Ojala (toim.): UKK-terveyskuntotestit – liikehallinta, tuki- ja liikuntaelimistön kunto ja liikkumiskyky. UKK-instituutti 2023, toinen päivitetty painos. 

Oppaan tarkoitus

Opas kuvaa UKK-instituutin tutkimuksissa käytettyjä tuki- ja liikuntaelimistön kunnon sekä liikehallinnan testimenetelmiä, joita liikunta- ja terveysalan ammattilaiset käyttävät työssään.

Oppaassa kuvatuilla UKK-terveyskuntotesteillä testataan fyysisen terveyden ja toimintakyvyn kannalta keskeisiä kunnon osa-alueita. Oppaassa esiteltävät testit ovat yksinkertaisia kenttätestejä, jotka eivät vaadi erityislaitteita. Testien kehittämisessä on kiinnitetty erityistä huomiota niiden turvallisuuteen.

Oppaan kohderyhmä

UKK-terveyskuntotestit on tarkoitettu ensisijaisesti liikunta- ja terveysalan ammattilaisten käyttöön. Oppaassa esiteltävät testit soveltuvat työ- ja eläkeikäisen väestön tuki- ja liikuntaelimistön kunnon ja liikehallinnan testaamiseen.

Oppaan sisältö

Opas esittelee neljän terveyteen liittyvän taustatekijän mittaamisen sekä 13 työikäisten testiä, joilla arvioidaan liikehallintaa sekä tuki- ja liikuntaelimistön kuntoa. Näiltä osin opas pohjautuu vuonna 2012 julkaistuun Terveyskunnon testaus – menetelmä terveysliikunnan edistämiseen -oppikirjaan ja sen sähköiseen aineistoon (Suni & Taulaniemi, toim.), jotka on myyty loppuun.

Lisäksi oppaassa on esitetty viisi liikkumis- ja suorituskykytestiä, joita käytetään Ikäihmisten liikunta ja liikkuminen -väestötutkimuksessa.

Oppaan alussa kuvataan testien yhdenmukaisen suorittamisen periaatteita ja testeihin valmistautumista. Kustakin testistä esitetään testin tarkoitus, yhteys toimintakykyyn, vasta-aiheet, suoritus- ja testiohjeet, mittaustekniikka, tulosten kirjaaminen ja viitearvot.

Opas sisältää myös kaksi esimerkkiä Terveysseula-lomakkeesta, jonka tarkoituksena on arvioida testien turvallisuutta ja soveltuvuutta testattavalle henkilölle sekä esimerkit mittauspöytäkirjoista työikäisten ja ikäihmisten testeihin.

Kesäkuussa 2023 päivitettiin hartiaseudun liikkuvuus-, muunneltu punnerrus- ja ponnistushyppytestien viitearvoja UKK-instituutin uusimpien väestötutkimusten 20–69-vuotiaiden aikuisten tuloksilla. Osassa testeissä viitearvot on esitetty ikäryhmille 70–79 ja 80+, mutta osassa testitulos luokitellaan iästä riippumatta samalla tavalla.

Sähköinen aineisto

UKK-terveyskuntotestit-opas on sähköinen aineisto. Ladattava tuote on zip-tiedosto, joka sisältää seuraavat pdf-tiedostot:

  • opas (60 sivua)
  • Terveysseula-lomakkeet (2 kpl)
  • mittauspöytäkirjat (2 kpl)

Saat ladattua tiedoston vahvistettuasi tilauksesi verkkokaupan ostoskorissa.

Huomioi nämä:
Oppaan zip-tiedoston voi ladata verkkokaupasta vain yhden kerran.
Oppaan kopiointi, muu jatkokäyttö ja edelleen luovutus on kielletty.

 

Oppilaitokset ja organisaatiot:

Opas on mahdollista hankkia myös vuosilisenssillä Ellibs-kirjakaupan kautta. Kirjastot ja organisaatiot voivat ostaa oppaan e-kirjalisenssiä tarpeellisen määrän. Kirjassa on drm-suojaus, eikä sitä voi kopioida eikä tulostaa.

Tutustu Ellibsin palveluihin: UKK-terveyskuntotestit-opas, Ellibsin e-kirjahylly yrityksille ja Ellibs Library -palvelu kirjastoille