Hyppää sisältöön

Vammat yleisiä lasten jalkapallossa

Tiedote 12.8.2020 

Tuoreen tutkimuksen mukaan jalkapalloa pelaavien 9−14-vuotiaiden lasten loukkaantumisriski peleissä ja harjoituksissa on moneen muuhun urheilulajiin nähden suuri. Tytöillä nilkkavammojen riski on suurempi kuin pojilla. 

Jalkapallossa tyypillisimmin loukkaantuneet kehon osat ovat nilkka, polvi ja reisi. Vammoista 40 % oli lieviä ja aiheutti tyypillisesti 1‒3 päivän poissaolon harjoittelusta ja peleistä. Loukkaantumisriski peleissä oli merkittävästi suurempi kuin harjoituksissa. Vammojen ilmaantuvuus lapsilla tuhatta tuntia kohden oli peleissä 25,9 ja harjoituksissa 3,6.  

Tyttöjen ja poikien välillä havaittiin eroavaisuuksia vammariskissä. Tytöillä oli poikiin verrattuna 14 prosenttia suurempi todennäköisyys saada vammoja. Lisäksi tytöt saivat 42 prosenttia todennäköisemmin nilkkavammoja kuin pojat. Iällä ei sen sijaan havaittu olevan yhteyttä vammariskiin. 

Vammojen ehkäisyyn tulee satsata jo lasten jalkapallossa 

Jalkapalloa pelaavien lasten loukkaantumisriski peleissä ja harjoituksissa on moneen muuhun urheilulajiin nähden suuri. Tutkimuksessa 20 viikon seurantajakson aikana 38 % pelaajista koki vähintään yhden äkillisen vamman. Suuri osuus vammoista (37 %) aiheutui ilman kontaktia toiseen pelaajaan tai pelivälineeseen. 

Tutkimuksessa havaittu korkea loukkaantumisriski puoltaa sitä, että jalkapallovammojen ehkäisyyn tulee panostaa jo lapsilla. Ilman kontaktia aiheutuvia nilkkavammoja havaittiin paljon. Myös polvivammat olivat yllättävän yleisiä näin nuorilla pelaajilla. Polvivammat ovat usein vakavia vammoja, jotka aiheuttavat ongelmia myöhemmällä iällä. Etenkin nilkka- ja polvivammoja ehkäiseviä harjoitteita tulisi sisällyttää jalkapallossa lasten säännölliseen harjoitteluun. 

Terve Futaaja -tutkimus 

Tampereen urheilulääkäriaseman Terve Futaaja -tutkimuksessa selvitettiin tyypillisiä äkillisiä jalkapallovammoja ja niiden riskitekijöitä nuorilla (9–14 v.) jalkapalloilijoilla. Tutkimuksen osallistui yhteensä 730 jalkapalloa pelaavaa lasta (567 poikaa ja 163 tyttöä), kymmenestä seurasta (48 joukkuetta) ympäri Suomen. Pelaajille sattuneita vammoja sekä harjoittelu- ja pelimääriä seurattiin 20 viikon ajan. Vammat kerättiin viikoittain pelaajien huoltajille lähetettävän tekstiviestikyselyn avulla. Mikäli uusia vammoja oli ilmennyt, otti tutkimuksen fysioterapeutti yhteyttä vamman saaneeseen pelaajaan tai pelaajan huoltajaan tarkempien tietojen selvittämiseksi. 

Tutkimus toteutettiin yhteistyössä jalkapallon valmennus-, tutkimus- ja kehityskeskus Sami Hyypiä Akatemian (SHA) kanssa. Tutkimus julkaistiin kansainvälisessä International Journal of Sports Medicine -lehdessä heinäkuussa. 

Alkuperäisjulkaisu: Sokka T, Hilska M, Vasankari T, Leppänen M, Kannus P, Parkkari J, Haapasalo H, Forsman H, Raitanen J, Pasanen K. Females sustain more ankle injuries than males in youth football. International Journal of Sports Medicine 2020. 

Infograafi Terve Futaaja -tutkimuksen tuloksista (pdf-kuva) 

Infograafi Terve Futaaja -tutkimuksessa ilmenneistä vammoista. Tulokset on avattu tekstiin verkkosivulla.
Infograafi Terve Futaaja -tutkimuksen tuloksista.

Lisätietoja 

Taru Sokka, TtM, tutkija 
Tampereen urheilulääkäriasema/UKK-instituutti 
taru.sokka(a)tampere.fi 
041 504 9808 

Mari Leppänen, TtT, tutkimus- ja kehittämispäällikkö 
Tampereen urheilulääkäriasema/UKK-instituutti 
mari.leppanen(a)ukkinstituutti.fi 
046 922 2155 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan