Hyppää sisältöön

Parempi elämänlaatu yhteistyöllä

VESOTE-hanke käynnistyi Pohjanmaalla ja Päijät-Hämeessä. 

Enemmän liikuntaa, vähemmän istumista, terveellinen ruokavalio, parempi uni. Nämä paremmat elintavat ovat monien mielissä, mutta saattavat tuntua välillä vähän kaukaisilta toiveilta. Elintapaohjausta tekevä Maija Kuoppala auttaa saavuttamaan näitä tavoitteita sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa kärkihankkeessa VESOTE (vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti). 

– Käytännössä poikkihallinnollisuus tarkoittaa sitä, että terveys-, sosiaali- ja liikuntatoimi tekevät yhteistyötä tavoittaakseen terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvia ja tukeakseen heitä elintapamuutoksessa, selventää elokuun alussa hankkeessa aloittanut Maija Kuoppala. Huomiota kiinnitetään hyvän olon perusasioihin kuten liikkumiseen, ruoka- ja unirytmiin. Liikuntaneuvojana Maija osaa myös vinkata sopivan liikuntamuodon jokaisen omat tarpeet huomioiden. 

Maijaa VESOTE-työ vie ympäri PLU:n aluetta. Hankkeen toteuttamiseen ovat ilmoittautuneet alkuvaiheessa mukaan kunnista Alajärvi, Alavus, Kurikka, Lappajärvi, Lapua ja Seinäjoki. Toiveena on löytää ensisijaisesti terveydenhuollon palveluihin hakeutuvista asiakkaista ne, joiden tilannetta saadaan myös elintapojen muutoksilla kohennettua. Kunnille tässä pilottihankkeessa mukana oleminen on henkilöstön työaikapanosta lukuun ottamatta maksutonta. Samalla luodaan yhteistyömalleja, joita on jatkossa helppo toteuttaa. 

– Myös johdon pitää sitoutua tähän uudenlaiseen tapaan toimia, jotta hankkeen tavoitteet saadaan toteutumaan ja juurtumaan. Ja koska lähtökohtana on liikunta ja sen lisääminen, hanke hyödyntää myös yksityisiä toimijoita, koska se tuo lisää liikkujia palvelujen pariin. 

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry (PLU) sai Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n (PHLU) tavoin liikuntajärjestönä oman VESOTE-erillishankkeen. PLU toteuttaa omaa hankettaan tiiviissä yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja terveyden edistämisen toimintayksikön Aksilan kanssa. 

Liikuntaneuvonta pysyväksi toimintatavaksi 

Päijät-Hämeessä VESOTE-hanke käynnistyi syyskuun alussa. Projektipäällikkönä hankkeessa toimii Matti Nieminen ja liikuntaneuvojana aloittaa Reda Oulmane

Päijät-Hämeen alueella liikuntaneuvontaa toteutetaan tällä hetkellä kaikissa kunnissa. Tavoitteena hankkeessa on liikuntaneuvonnan juurruttaminen pysyväksi toimintatavaksi yhteistyössä alueen kuntien ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa. Tavoitteena on myös lisätä liikuntaneuvontatoimintaan osallistuvien henkilöiden osaamista kouluttamisen avulla sekä arvioida liikuntaneuvonnan vaikuttavuutta yhteistyössä UKK-instituutin kanssa. Hankkeen tärkeimmät yhteistyötahot Päijät-Hämeessä ovat Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ja alueen kunnat. 

– Päijät-Hämeessä jo hyvin toimivaa liikuntaneuvonnan palveluketjua kehitetään entisestään moniammatillisen yhteistyömallin juurruttamiseksi osaksi kunnan ja maakunnan peruspalvelua. Tulevassa sote-uudistuksessa tulee varmistaa kuntien ja maakunnan saumaton yhteistyö myös ennaltaehkäisevässä ja kuntouttavassa liikuntaneuvontatyössä, toteaa projektipäällikkö Matti Nieminen. 

– Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa käydyissä yhteistyöneuvotteluissa on ilmennyt, että kuntayhtymän johto näkee ennaltaehkäisevän moniammatillisen yhteistyön eri hallintokuntien välillä erittäin tärkeänä osana soten valmistelutyötä, kertoo PHLU:n aluejohtaja Mai-Brit Salo. Salo näkeekin yhtenä onnistumisen edellytyksenä, että eri hallintokuntien korkein johto on sitoutunut yhteistyöhön. Toimilla täytyy olla myös yhteinen tavoite ja maali koko maakunnassa toimijoiden sitouttamiseksi ja tulosten aikaansaamiseksi. 

VESOTE-hanke on STM:n kärkihanke ja päävastuu sekä koordinointi hankkeen osalta on UKK-instituutilla. Hanke kestää vuoden 2018 loppuun asti. 
Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry ja Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry tekevät alueellaan vahvaa liikunnan kehittämis- ja edistämistyötä myös lasten- ja nuorten liikunnan sekä seuratoiminnan saralla. 

Kirjoitus on julkaistu alunperin Liikunnan Ammattilaiset  -lehden numerossa 5/2017 
Kuva: KKI-ohjelma / Jiri Halttunen 

Lisätiedot 

  • VESOTE-hanke 
  • Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu: Liikuntaneuvoja Maija Kuoppala, maija.kuoppala(a)plu.fi 
  • Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu: Projektipäällikkö Matti Nieminen matti.nieminen(a)phlu.fi 

14.11.2017 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan