Hyppää sisältöön

Kaikki liikuntaan kannustavat ratkaisut tarpeen

Nuorten miesten fyysinen kunto on laskenut ja kehonpaino noussut, selviää Puolustusvoimien tuoreesta tutkimuksesta. 

Nuorten miesten kestävyyskunto on laskenut vuodesta 1980 lähtien ja lihaskunnoltaan heikkojen määrä on lisääntynyt vuosien 1992–2010 aikana. Joka neljäs nuori mies on heikossa fyysisessä kunnossa ennen palveluksen aloittamista. Nämä keskeiset tiedot selviävät tutkimuksesta, joka kokoaa tiedot yli 600 000 nuoresta miehestä 40 vuoden ajalta. 

Ennusteet kestävyyskunnon osalta kertovat, että nuorten miesten kunto laskee myös tulevan vuosikymmenen aikana, mikäli positiivisia muutoksia nuorten liikuntakäyttäytymisessä ei saada aikaiseksi ennen sitä. Kehon suurempi paino oli yhteydessä huonompaan kestävyys- ja lihaskuntoon. 

Nuorten miesten heikko fyysisen kunto ja ylipaino saattavat aiheuttaa haasteita puolustusvoimien koulutusjärjestelmälle sekä suorituskyvylle. 
– Näillä tekijöillä on pitkällä aikavälillä vaikutusta miesten terveyteen, korostaa tutkimusryhmässä mukana oleva UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari

– Lihaskunnon taso on tasaantunut, mutta huonon lihaskunnon omaavien määrä lisääntyy lähes samassa suhteessa, kuin kestävyyskunnossa heikkenevien määrä. Tämä kehitys on erittäin huolestuttavaa. Tiedämme, että palveluksen keskeyttämisen merkittäviä riskitekijöitä ovat muun muassa huono kestävyys- ja lihaskunto, ylipaino, tupakointi tai aiempi vamma, tutkimuksen pääkirjoittaja dosentti Matti Santtila toteaa. 

Kaikki toimet, jotka edistävät etenkin huonokuntoisten ja ylipainoisten nuorten miesten liikunta-aktiivisuuden lisäämistä, ovat tervetulleita. Koko yhteiskunnan tulisi ottaa tämä huomioon liikuntapalveluiden kehittämisessä ja suuntaamisessa etenkin nuorille. 

– Varusmieskoulutuksen aika ei yksistään riitä korjaamaan todettua kehityksen suuntaa, vaikka isolle osalle miehistä se tarjoaakin hyvän mahdollisuuden parantaa kuntoaan. Passiivisten liikkujien liikunta-aktiivisuuden lisäämiseen tarvitaan koko yhteiskunnan tukea ja saumatonta yhteistyötä. Kaikki liikuntaan kannustavat ratkaisut, joilla pystymme ylläpitämään asevelvollistemme riittävää fyysistä toimintakykyä ovat tervetulleita. Kannustavat teot auttavat meitä kaikkia suomalaisia, toteaa Puolustusvoimien johtava liikuntapäällikkö, everstiluutnantti Harri Koski

Pääesikunnan koulutusosasto selvitti varusmiespalveluksen aloittaneiden nuorten miesten fyysistä kuntoa ja kehonkoostumusta. Tutkimuksen otannassa mitattiin yhteensä 627 000 tervettä nuorta miestä. Tulokset näyttävät edellyttävän koko yhteiskunnalta toimia liikunnan ja liikunta-aktiivisuuden parantamiseksi. 

Lue lisää tutkimuksesta 

25.1.2018 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan