Lisää liikettä luustolle yli 65-vuotiaana -video

Tietoiskuvideo yli ikäihmisten liikkumisesta luuston näkökulmasta

Avaa video YouTubessa

Kuvaus

Erityisesti terveydenhuollon ammattilaisille suunnatussa videossa käsitellään yli 65-vuotiaiden liikkumista luuston näkökulmasta.

6 minuutin mittainen animaatiovideo YouTubessa

Julkaisija: Luustoliitto ja UKK-instituutti 2024
Sisältöasiantuntijat: Harri Sievänen ja Minna Aittasalo UKK-instituutti sekä Ansa Holm ja Aliisa Uotila Luustoliitto
Toteutus: Henriikka Lankila Luustoliitto sekä Tuula Äyräväinen, Nina Merivirta ja Raija Oksanen UKK-instituutti

Video on tuotettu Luustoliiton ja UKK-instituutin yhteystyönä osana UKK-instituutin Liikkumisen suositukset tunnetuksi ja käyttöön -hanketta. Hanke on saanut rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Katso myös tietoiskuvideot kouluikäisten ja työikäisten luustoa vahvistavasta liikkumisesta: