Liikkuminen tuo säästöjä -koosteet

Lataa maksutta koosteet ja infograafit

Kuvaus

Tutustu tutkittuun tietoon suomalaisten liikkumisesta sekä liikkumattomuuden, paikallaanolon, liikuntavammojen ja kaatumisten aiheuttamista kustannuksista. Lue myös tutkitusti tehokkaista keinoista ehkäistä näiden aiheuttamia terveyshaittoja ja vähentää kustannuksia.

Lataa tutkitun tiedon tiivistelmä tai kunkin teeman laajempi kooste infograafeineen. Katso myös erillinen kaatumisia koskeva infograafisivu.

Lataa koosteita:

Liikkuminen tuo säästöjä -tiivistelmä

Liikkumattomuus ja sen kustannukset

Liikuntavammat ja niiden ehkäisy

Kaatumiset ja niiden ehkäisy

Infograafi kaatumisista ja niiden ehkäisystä