Presentation: Motionsrekommendation för över 65-åringar

Presentationsmaterial om motionsrekommendation för äldre
Ladda ner gratis

Ruotsinkielinen esitysmateriaali ikäihmisten viikoittaisesta liikkumisen suosituksesta
Lataa maksutta

Öppna och ladda ner materialet

Kuvaus

Livskraft genom rörelse

pdf, 15 s

Utgivare: UKK-institutet

Utnyttja också: