Kaatumispelkokysely (FES-I)

Kuvaus

Iäkkäiden kaatumispelon kartoitukseen ja kuntoutuksen seurantaan voidaan suositella kaatumishuolestuneisuutta mittaavaa Falls Efficacy Scale Internatioal (FES-I)-kyselyä.

FES-I kartoittaa kaatumisen pelkoa useissa itsenäiseen elämään liittyvissä toiminnoissa. Kysely on tarkoitettu ikääntyneiden kanssa työskentelevien terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

FES-I-kyselyn on kehittänyt kansainvälisen kaatumisen ehkäisyn verkosto Prevention of Falls Network Europe (ProFaNE). Kyselyn pohjana on käytetty Mary Tinettin kehittämää Falls Efficacy Scale -kyselyä (FES).

UKK-instituutissa on sovitettu yhteistyössä ProFaNE:n kanssa kysely suomen kielelle suomalaisessa ympäristössä käytettäväksi. Kyseessä on siis vakioitu suomenkielinen versio (FES-I-FIN) käytettäväksi ohjeiden mukaisesti sekä käytännön kentällä että tutkimuksissa.

Lomakkeelle on olemassa myös käyttöohjeet eri tilanteisiin: