Hyppää sisältöön

Verkkosovellus lasten ja nuorten liikkumistottumusten tarkasteluun 

Liikkumisen verkkokysely ohjaa lapsia ja nuoria tarkastelemaan liikkumistottumuksiaan ja tarjoaa tukea mahdollisiin muutostarpeisiin.   

UKK-instituutin tuottama sovellus auttaa vastaajaa arvioimaan liikkumistaan ja antaa palautetta siitä, miten tottumukset vastaavat 7–17-vuotiaiden liikkumissuositusta. Verkkokysely tarjoaa yhteenvedon viikon aikana kertyneestä liikkumisesta ja unesta diagrammeineen sekä tukee omien tottumusten muutostarpeen pohtimista. Linkkien kautta vastaaja voi myös lukea lisätietoa kouluikäisten liikkumisesta ja saa vinkkejä oman hyvinvoinnin edistämiseen.  

– Verkkosovellus on tarkoitettu 10–17-vuotialle lapsille ja nuorille. Siinä on omat etenemispolkunsa alakoulussa, yläkoulussa ja toisella asteella opiskeleville sekä niille, jotka eivät opiskele, kertoo sovelluksen kehittämistiimissä ollut UKK-instituutin vanhempi tutkija Pauliina Husu

– Sovellus on rakennettu opettajien sekä liikunnan ja terveydenhuollon ammattilaisten työkaluksi. Verkkokyselyyn vastataan anonyymisti, ja se on saavutettava ja mobiililaitteille optimoitu, Husu jatkaa. 

Verkkosovelluksen ideointiin ja kehittämiseen osallistui monipuolinen ryhmä ammattilaisia: liikunnan ja terveystiedon opettajia, luokanopettaja, erityisopettaja, koulu-PT, liikunnan ja terveyden edistämisen ammattilaisia järjestöistä sekä elintapaohjauksen ammattilainen hyvinvointialueelta.  

–  Tietoa koottiin myös neljästä luokasta eri-ikäisiltä oppilailta ja opiskelijoilta. Sovellusta testasi yli 70 ammattilaista ja oppilasta. Saamamme testauspalaute oli rohkaisevaa, kiittelee hankekoordinaattori Teea Mäkinen

Päiväkirja, suunnitelmapohja ja tuntisuunnitelma täydentävät verkkosovellusta 

Sovelluksen täyttämisen avuksi on laadittu päiväkirja liikkumisen ja unen seurantaan sekä suunnitelmapohja liikkumis- ja unitottumusten muuttamisen tueksi.  

– Kummankin lomakkeen voi täyttää sähköisesti tai paperille tulostaen. Niitä voi käyttää opetuksessa ja liikuntaneuvonnassa myös erikseen ilman verkkokyselyä, Mäkinen opastaa.  

UKK-instituutti on julkaissut lasten ja nuorten liikkumissuosituksen sekä liikkumisen merkitysten ja vaikutusten käsittelemiseksi myös uudet tuntisuunnitelmat ja esitysmateriaalit sekä yläkouluun että toiselle asteelle. 

Kaikki suositusmateriaalit ovat vapaasti saatavilla seuraavilla sivustoilla: ukkinstituutti.fi, smartmoves.fi ja tervekoululainen.fi. Sovellus on tuotettu opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämillä hankerahoituksilla ja sen teknisestä toteutuksesta vastasi Muuks Creative. 

Lisätiedot:
hankekoordinaattori, liikunnan ja terveystiedon opettaja Teea Mäkinen, Smart Moves -hanke, UKK-instituutti

Lasten ja nuorten liikkumisen verkkokyselyn tunnuskuva.
Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan