Presentation: Motionsrekommendationer efter förlossningen

Presentationsmaterial om motionsrekommendationer per vecka efter förlossningen (normal förlossning)
Ladda ner gratis

Ruotsinkielinen esitysmateriaali liikkumisen suosituksesta synnytyksen jälkeen (normaali synnytys)
Lataa maksutta

Öppna och ladda ner materialet

Kuvaus

Orka i vardagen med din baby

pdf, 20 s

Utgivare: UKK-institutet

Utnyttja också: