Presentation: Anpassade motionsrekommendationer

Presentationsmaterial om motionsrekommendation för vuxna med nedsatt rörelseförmåga
Ladda ner gratis

Ruotsinkielinen esitysmateriaali soveltavasta liikkumisen suosituksesta
Lataa maksutta

Öppna och ladda ner materialet

Kuvaus

Välmående genom anpassad motion

pdf, 17 s

Utgivare: UKK-institutet

Utnyttja också: