Bild: Anpassade motionsrekommendationer

Bild av motionsrekommendationer för vuxna med nedsatt rörelseförmåga
Ladda ner gratis

Ruotsinkielinen kuva liikkumisen suosituksesta aikuisille, joiden liikkuminen on vaikeutunut
Lataa kuva maksutta

Öppna och ladda ner bilden

Kuvaus

Välmående genom anpassad motion

format: jpg

Motionsrekommendation har översatts på svenska i samarbete med Folkhälsan.

Titta också på broschyren om motionsrekommendationer per vecka för

  • vuxna med något nedsatt rörelseförmåga
  • vuxna som rör sig med hjälpmedel
  • vuxna som rör sig med rullstol

Utnyttja också UKK-institutets Bedöm din motion -webbapplikationen