Bild: Anpassade motionsrekommendationer

Ruotsinkielinen kuva liikkumisen suosituksesta aikuisille, joiden liikkuminen on vaikeutunut

Lataa kuva maksutta

Kuvaus

Ladda ner bilden av motionsrekommendationer för vuxna med nedsatt rörelseförmåga

Titta också på broschyren om motionsrekommendationer per vecka för

  • vuxna som rör sig med rullstol
  • vuxna med något nedsatt rörelseförmåga
  • vuxna som rör sig med hjälpmedel

Motionsrekommendation har översatts på svenska i samarbete med Folkhälsan.