Bild: Anpassade motionsrekommendationer

Ruotsinkielinen kuva liikkumisen suosituksesta aikuisille, joiden liikkuminen on vaikeutunut

Lataa kuva maksutta

Kuvaus

Ladda ner bilden av motionsrekommendationer för vuxna med nedsatt rörelseförmåga

Motionsrekommendation har översatts på svenska i samarbete med Folkhälsan.

Titta också på broschyren om motionsrekommendationer per vecka för

  • vuxna som rör sig med rullstol
  • vuxna med något nedsatt rörelseförmåga
  • vuxna som rör sig med hjälpmedel

Utnyttja också UKK-institutets Bedöm din motion -webbapplikationen