Hyppää sisältöön

Uutta tietoa nilkan nyrjähdyksen vammamekanismista

TUTKITTUA TIETOA UKK-INSTITUUTISTA

Uusi tapaustutkimus valottaa nilkan periksi antamisen kinetiikkaa ja kinematiikkaa. Tampereen urheilulääkäriaseman tutkimuksessa havaittiin huomattavia eroja nilkan periksi antamiseen johtaneessa suunnanmuutoksessa ja kahdessa normaalissa suunnanmuutoksessa.

Vammamekanismien selvittäminen ja ymmärtäminen on tärkeä osa urheiluvammojen ehkäisyä. Tämä tutkimus auttaa erottamaan nilkan normaalin liikemallin liikkeistä, jotka mahdollisesti lisäävät nilkan nyrjähdyksen riskiä nopeissa suunnanmuutostilanteissa.

Nilkan nyrjähdys on yleinen, mutta vammamekanismiltaan vähän tutkittu vamma

Nilkan nyrjähdys on yleinen liikuntavamma. Noin 60 % kaikista liikuntavammoista on nilkan nyrjähdyksiä. Nilkan nyrjähdyksen vammamekanismista on kuitenkin toistaiseksi vain vähän tutkimuksia.

Nilkan nyrjähdys on yleisimmin nilkan ulkosyrjän nivelsiteisiin kohdistuva äkillinen vamma. Nyrjähdystä lievempi tapahtuma on nilkan periksi antaminen. Periksi antaminen on puolestaan jalkaterän hallitsematon sisäänpäin kääntyminen, jossa ei kuitenkaan synny varsinaista nilkan ulkositeiden äkillistä nyrjähdysvammaa.

Periksi antamiset ja nilkan nyrjähdykset ovat usein toistuvia ja voivat aiheuttaa kroonista nilkan epävakautta.

Tapaustutkimus suunnanmuutoksen tutkimusmittauksesta

Tässä Tampereen urheilulääkäriaseman tapaustutkimuksessa kohteena oli 18-vuotias naisjääkiekkoilija, jolla ei ollut aikaisempia nilkkavammoja. Urheilija osallistui Urheilijan liiketaidot, lihaskunto ja terveys -tutkimuksen osana tehtyihin tutkimusmittauksiin, joihin kuului pelinomainen 180 asteen suunnanmuutos juosten 3D-liikeanalyysilaboratoriossa. Tutkittava teki kolme suoritusta, joista yhdessä hänelle sattui oikean nilkan periksi antaminen.

Tapahtuma oli vakavuudeltaan lievä. Urheilija ei käynyt tapahtuman vuoksi lääkärissä eikä onnettomuus aiheuttanut poissaoloa urheilusta. Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa tapahtumasta käytetään nimitystä nilkan periksi antaminen.

Tapaustutkimuksen päätulokset

Tutkimuksessa havaittiin huomattavia eroja nilkan ja polven nivelkulmissa ja -momenteissa, reaktiovoimissa, lantion asennossa, massakeskipisteen etäisyydessä ja askelpituudessa onnettomuussuorituksen ja kontrollisuoritusten välillä 180 asteen suunnanmuutoksessa.

Lue tarkat tutkimustulokset ja katso infograafi Terve urheilija -ohjelman uutisesta.

Tulosten perusteella vaikuttaisi siltä, että onnettomuussuorituksessa suunnanmuutokseen valmistautuminen häiriintyi mahdollisesti jalan tarttumisesta alustaan, mikä saattoi edesauttaa tapahtuman syntymistä.

Tutkimuksella saatujen tietojen perusteella ymmärretään paremmin nilkan nyrjähdyksiin mahdollisesti liittyvää vammamekanismia.

Alkuperäisjulkaisu
Chin M, Leppänen M, Kulmala J-P, Vasankari T, Parkkari J, Pasanen K. A 3D Motion Capture Analysis Of A Giving-way Ankle Episode During A 180-Degree Pivot Turn: A Case Report. J Biomech 2021. https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2021.110318

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan