Hyppää sisältöön

Uudistunut lasten ja nuorten liikkumissuositus julki

Päivitetty kansallinen lasten ja nuorten liikkumissuositus kuvaa parhaaseen tieteelliseen näyttöön perustuen, kuinka paljon ja millaista liikuntaa lapset ja nuoret tarvitsevat hyvinvointinsa turvaamiseksi. UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari kuului suositusten kansallista päivitystä työstäneeseen lasten ja nuorten liikkumisen ja hyvinvoinnin tieteelliseen asiantuntijaryhmään.

Suosituksen ydinviestinä säännöllisen ja monipuolisen liikkumisen tärkeys 

Kaikille 7–17-vuotiaille suositellaan monipuolista, reipasta ja rasittavaa liikkumista vähintään 60 minuuttia päivässä yksilölle sopivalla tavalla, ikä huomioiden. Runsasta ja pitkäkestoista paikallaanoloa tulisi välttää.

Uuden suosituksen mukaan lasten ja nuorten olisi hyvä liikkua viikon jokaisena päivänä, ja suurimman osan liikkumisesta tulisi olla kestävyystyyppistä. Teholtaan rasittavaa kestävyystyyppistä liikkumista sekä lihasvoimaa ja luustoa vahvistavaa liikkumista tulisi tehdä vähintään kolmena päivänä viikossa. Liikkumisen tulisi olla monipuolista, jolloin erilaiset liikuntataidot kehittyvät. Myös liikkuvuuteen on hyvä kiinnittää huomiota.

Suosituksen mukainen määrä liikkumista voi kertyä useista liikkumisen hetkistä päivän aikana. Vähäisempikin liikkumisen määrä on hyödyllistä, vaikka suositus ei täyttyisikään viikon jokaisena päivänä. Liikkumisen ilo auttaa pysyvien liikkumistottumusten ja harrastusten löytämisessä. Turvallinen ja yhdenvertaisesti saavutettava liikkuminen kuuluu jokaiselle lapselle ja nuorelle.

Liikuntapolitiikan koordinaatioelimen nimittämä lasten ja nuorten liikkumissuositus -työryhmän julkaisema raportti, Liikkumissuositus 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2021:19, on julkaistu 7.4.2021 klo 12.

Tutustu UKK-instituutin tukiaineistoihin: suosituksen pohjalta laadittu verkkosivu ja kuvat

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan