Hyppää sisältöön

Tutkimuksesta intoa juoksuharjoitteluun

Terve juoksija -tutkimuksen ensimmäinen vuosi on saatu päätökseen. Osallistujat saivat intoa juoksuharjoitteluun ryhmästä ja kokivat juoksukuntonsa kohentuneen. Nyt on aika toistaa tutkimus ja hakea uusia aloittelevia juoksijoita mukaan tutkimukseen vuodelle 2022.

Terve juoksija -tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, voidaanko eri lämmittelyohjelmilla ennaltaehkäistä juoksussa syntyviä alaraajavammoja. Lisäksi selvitetään lämmittelyohjelmien vaikutuksia suorituskykyyn ja juoksutekniikkaan. Tutkimuksen tavoitteena on myös edistää liikunnan harrastajien terveyttä sekä ehkäistä vammojen aiheuttamia lyhyt- ja pitkäaikaisvaikutuksia. Tutkimus on UKK-instituutin ja Tampereen urheilulääkäriaseman toteuttama.

Terve juoksija -tutkimukseen osallistui vuonna 2021 monipuolinen joukko aloittelevia juoksijoita. Tutkimus käynnistyi alkumittauksilla, joiden jälkeen alkoi kesän yli kestänyt 24 viikon harjoittelujakso. Harjoittelujakson aikana juoksijat osallistuivat kahdesti viikossa ohjattuihin harjoituksiin, joiden lisäksi he tekivät omatoimista harjoittelua.

Ammattitaitoisten ohjaajien vetämä ryhmäharjoittelu innosti

Osallistujilta kerättiin kokemuksia tutkimuksen loputtua. Myönteistä palautetta osallistujilta saivat erityisesti harjoitteluryhmän yhteishenki, ohjaajat sekä harjoitusohjelma. Ohjattujen harjoitusten ja ryhmässä tekemisen koettiin innostavan harjoittelua.

Osallistujat kertoivat harjoitusten tukevan juoksuharjoittelua hyvin, ja useat aikovat myös ottaa ne osaksi viikoittaista harjoittelua. Harjoitusryhmien ohjaajina toimivat fysioterapeutit saivat kehuja erityisesti ammattitaitoisuudestaan ja hyvän ryhmähengen luomisesta.

Seuraava aloittelevien juoksijoiden ryhmä haussa

Rekrytoimme 10.1.2022 alkaen uusia osallistujia Terve juoksija -tutkimukseen vuodelle 2022.

Henkilö voi olla tutkimukseen soveltuva mikäli seuraavat kohdat täyttyvät:

  • ikää on 18–55 vuotta
  • juoksu on pääliikuntamuoto
  • on harrastanut juoksua säännöllisesti viikoittain enintään kahden vuoden ajan
  • haluaa osallistua UKK-instituutin juoksuharjoitteluryhmään, jossa järjestetään juoksuharjoituksia ohjatusti ja säännöllisesti 24 viikon ajan
  • ei ole juoksuharjoittelua estäviä perussairauksia

Tutkimus alkaa maalis–huhtikuussa 2021 ja kestää 24 viikkoa. Tutkimus sisältää alku-ja loppumittauskäynnit UKK-instituutilla, jonka lisäksi osallistujat käyvät ohjatuissa juoksuharjoituksissa kaksi kertaa viikossa tutkimuksen keston ajan. Lisäksi tutkittavat saavat koko tutkimuksen keston ajaksi harjoitusohjelman, joka sisältää ohjattujen harjoitusten lisäksi 1–3 omatoimista, vapaaehtoista harjoitusta viikossa.

Tutkittavien harjoittelua ja terveydentilaa seurataan mobiilisovelluksen ja kyselyiden avulla. Tutkimuskäynnit ja juoksuharjoitukset ohjelmineen ovat osallistujalle veloituksettomia. Tutkittavat saavat palautteen tutkimustesteistä.

Lisätietoja tutkimuksesta ja siihen osallistumisesta

  • puhelimitse arkipäivisin klo 10‒15 p. 050 349 8726
  • sähköpostitse juoksututkimus(a)ukkinstituutti.fi

Lue lisää: Terve juoksija -tutkimus

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan