Hyppää sisältöön

Tuore tutkimus: Vahvat luut suojaavat murtumilta

Luuston kunnosta huolehtiminen on tärkeää myös kaatumisten ehkäisemiseksi. 

Juuri julkaistussa UKK-instituutin tutkijoiden artikkelissa tarkastellaan luuntiheyden yhteyttä kaatumisisista koituneisiin murtumiin. UKK-instituutin seurantatutkimukseen osallistui 187 naista, joiden luuntiheys ja fyysinen suorituskyky mitattiin heidän ollessaan 55–83-vuotiaita. 

Kaksikymmentä vuotta myöhemmin naiset jaettiin kahteen ryhmään sen mukaan, oliko heille sattunut kaatumisen aiheuttama murtuma. Naisista 67 oli kaatunut vähintään kerran niin, että sai luunmurtuman. 120 naista selvisi ilman murtumia. 

Luuntiheydellä yhteys murtumiin 

Tutkimuksen tulokset paljastavat selviä eroja kahden ryhmän välillä. Murtuman saaneiden naisten reisiluun kaulan luuntiheys oli keskimäärin 4,5 prosenttia ja ranteen luuntiheys 11 prosenttia matalampi kuin ilman murtumaa selvinneillä naisilla.Vastaavanlaisia eroja ilmeni myös sääriluun varressa (3,6 % matalampi) ja nilkassa (6 % matalampi). Sen sijaan fyysisessä suorituskyvyssä ei eroja ollut. 

– Vaikka kaatuminen on luunmurtuman suurin vaaratekijä, on tärkeää huolehtia myös luuston kunnosta, korostaa seurannan vastuututkija Kirsti Uusi-Rasi UKK-instituutista. 
– Vahva luusto on osa tehokasta murtumien ehkäisyä. 

Alkuperäisjulkaisu: 

Uusi-Rasi K, Karinkanta S, Tokola K, Kannus P, Sievänen H. Bone mass and strength and fall-related fractures in older age. J Osteoporos2019. doi.org/10.1155/2019/5134690. 

Lue lisää: 

20 vuoden seurantatutkimus UKK-instituutin tutkimushakemistossa 

13.9.2019 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan