Hyppää sisältöön

Tiedotteet vuonna 2015

Tapaturmat ovat laskussa 4.12.2015 

Monipuolinen liikunta vähentää iäkkäiden naisten kaatumisvammoja 19.10.2015 

Monet suomalaisten terveysriskit olisivat vältettävissä 11.9.2015 

Suomalaiset elävät yhä vanhemmiksi, mutta lisävuodet saattavat kulua sairastaessa 27.8.2015 

Liikunta on edullista hoitoa vaihdevuosioireisiin 11.8.2015 

Toimintakykyä rajoittavat sairaudet uhkaavat yhä useamman suomalaisen terveyttä 8.6.2015 

Eturauhassyöpä ja rintasyöpä ovat lisääntyneet eniten Suomessa 28.5.2015 

Vuoden liikuntaharjoittelulla on pitkäkestoisia vaikutuksia iäkkäille 26.5.2015 

KaatumisSeula-hankeseminaari 13.5.2015 

Liikunta vähentää vakavia kaatumisvammoja 
UKK-instituutissa tehdyssä tutkimuksessa monipuolinen liikuntaharjoittelu osoittautui tehokkaaksi keinoksi vähentää kaatumisvammoja. 
24.3.2015 

Tapaturmat ovat laskussa 

Tiedote 4.12.2015, julkaisuvapaa klo 01.30 

Tapaturmat ovat vähentyneet maailmanlaajuisesti kolmanneksella vuodesta 1990. Tapaturmista aiheutuu kuitenkin huomattavan paljon vammautumisia ja kuolemia sekä kehittyneissä että kehittyvissä maissa. 

188 maan tapaturmatilastoista tehdyn yhteenvedon mukaan vuonna 2013 lähes miljardi ihmistä koki terveydenhoitoa vaativan tapaturman. Tapaturmat aiheuttivat noin 10 prosenttia maailmanlaajuisesta tautitaakasta (sairaudet, kuolleisuus, sairauksien aiheuttamat ennenaikaiset kuolemat, sairaana eletyt elinvuodet). Noin viisi miljoonaa ihmistä kuoli tapaturmien seurauksena. 

Eniten tapaturmia aiheutui auto-onnettomuuksista, lähes kolmannes kaikista tapaturmista. Itse aiheutettuja vahinkoja oli noin 14 prosenttia ja kaatumisten seurauksena tapahtui 12 prosenttia tapaturmista. Suurin hoitoa vaatinut vammaluokka olivat erilaiset murtumat. Lähes kaikkialla maailmassa miehet kokivat enemmän tapaturmia kuin naiset, mutta 80 ikävuoden jälkeen suhde vaihtuu. 

“The global burden of injury: incidence, mortality, disability-adjusted life years and time trends from the Global Burden of Disease Study 2013” -tutkimusta on koordinoinut Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) Washington yliopistosta. Tutkimus on julkaistu Injury Prevention -lehdessä 3.12.2015. Suomesta tutkimusryhmään kuuluu UKK-instituutin johtaja, LT Tommi Vasankari. 

Lue tutkimus: The global burden of injury: incidence, mortality, disability-adjusted life years and time trends from the Global Burden of Disease study 2013. Inj Prev 2015 published ahead of print 3.12.2015. doi:10.1136/injuryprev-2015-041616 

Lisätietoja 

Tommi Vasankari 

johtaja 

lääketieteen tohtori 

Puh. 040 505 9157 

tommi.vasankari@ukkinstituutti.fi 

Monipuolinen liikunta vähentää iäkkäiden naisten kaatumisvammoja 

Väitöstiedote 19.10.2015 

Monipuolinen liikuntaharjoittelu osoittautui tehokkaaksi keinoksi vähentää kaatumisvammoja. Kotona asuvien iäkkäiden naisten kaatumisvammojen määrä väheni puoleen säännöllisen lihasvoimaa ja tasapainoa harjoittaneen liikunnan ansioista. Liikuntaharjoittelu voi myös kohtuullisin kustannuksin saada aikaan säästöjä terveydenhuollossa, osoittaa terveystieteiden maisteri Radhika Patilin väitöstutkimus. 

Hyvä liikkumis- ja toimintakyky ovat keskeisiä ikäihmisille päivittäisistä toiminnoista selviytymisen ja elämänlaadun kannalta. Ikääntymisen myötä kehon koostumus muuttuu, rasvan osuus lisääntyy ja lihasmassa ja lihasten voimantuotto vähenevät, mikä puolestaan on yhteydessä huonoon toimintakykyyn. Toimintakyvyn heikkeneminen altistaa iäkkäät kaatumisille ja kaatumisvammoille, joista aiheutuu huomattavia kustannuksia sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Kaatuminen, myös ilman vammaa, voi lisätä kaatumispelkoa, ja se puolestaan voi rajoittaa liikkumista, vähentää edelleen toimintakykyä ja huonontaa elämänlaatua. Monipuolinen liikunta on keskeinen keino, jolla voidaan vaikuttaa toimintakykyyn, kaatumisiin, kaatumispelkoon ja elämänlaatuun. 

Väitöskirjatutkimuksessa arvioitiin kotona asuvien iäkkäiden naisten kaatumisten vaaratekijöitä mukaan lukien lihaskato eli sarkopenia, toimintakyvyn aleneminen ja kaatumispelko. Lisäksi arvioitiin liikuntaharjoitteluohjelman vaikutuksia toimintakykyyn, kaatumisiin ja kaatumisvammoihin sekä kaatumispelkoon. Myös harjoitusohjelman toteutettavuutta ja kustannusvaikuttavuutta arvioitiin. 

Väitöstutkimus osoitti, että lihaskato oli harvinainen kotona asuvien iäkkäiden naisten keskuudessa eikä lihasmassa ollut yhteydessä toimintakykyyn. Sen sijaan kaatumispelko oli melko yleistä. Vaikeudet asioimistoimintakyvyssä, tasapainossa ja kyvyssä liikkua ulkona olivat yhteydessä suurempaan kaatumispelkoon. 

Kohtuullisen rasittava monipuolinen liikuntaharjoittelu paransi toimintakykyä ja oli turvallista ja toteuttamiskelpoista iäkkäille naisille. Vaikka kaatumiset eivät vähentyneet, monipuolinen liikuntaharjoittelu osoittautui tehokkaaksi keinoksi vähentää hoitoa vaativia kaatumisvammoja (55 % vähemmän vammakaatumisia liikuntaryhmässä). 

Väitöstutkimus oli osa UKK-instituutissa vuosina 2010–2013 toteutettua DEX-tutkimusta, jossa neljäsataayhdeksän 70‒80-vuotiasta tamperelaisnaista satunnaistettiin liikuntaryhmään tai vertailuryhmään. Liikuntaryhmä harjoitteli ohjatusti kahdesti viikossa ensimmäisen vuoden ajan ja kerran viikossa toisen vuoden ajan. Liikuntaryhmä sai lisäksi kotiharjoitteet, joita he tekivät kotona 3–5 päivänä viikossa. Harjoittelu oli progressiivista ja koostui lihasvoimaa, tasapainoa, ketteryyttä ja liikkuvuutta parantavista osioista. Vertailuryhmään kuuluvia pyydettiin jatkamaan entisiä liikuntatottumuksiaan koko tutkimuksen ajan. 

Tutkittavien henkilöiden fyysinen toimintakyky, kaatumispelko ja fyysinen aktiivisuus arvioitiin puolivuosittain ja kehon koostumus mitattiin vuosittain. Tutkittavat pitivät kaatumispäiväkirjaa, joka palautettiin kuukausittain postitse. Kaatumisten aiheuttamat terveydenhuollon käynnit tarkistettiin potilastietokannasta ja potilaskertomuksista. 

UKK-instituutissa tutkijana toimivan terveystieteiden maisteri Radhika Patilin väitöskirja tarkastetaan 30.10.2015 klo 12 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin M-rakennuksen pienessä luentosalissa, Teiskontie 35, Tampere. Vastaväittäjänä on professori Cornel Sieber (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Saksa). Kustoksena toimii professori Jaakko Valvanne. 

Patilin väitöskirja Exercise in Older Women: Effects on Falls, Function, Fear of Falling and Finances (Iäkkäiden naisten liikunta: vaikutukset kaatumisiin, kuntoon, kaatumispelkoon ja kustannuksiin) ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2098, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9917-3, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1592, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9918-0, ISSN 1456-954X. http://tampub.uta.fi

Väitöskirjan tilaus Tampereen yliopiston verkkokaupasta 
e-mail: verkkokauppa (at) juvenesprint.fi 

Monet suomalaisten terveysriskit olisivat vältettävissä 

Tampere 11.9.2015 

Korkea verenpaine, liikalihavuus, alkoholi ja tupakka aiheuttavat eniten sairauksia ja ennenaikaisia kuolemia Suomessa. Suomalaisia uhkaavat samat terveysriski kuin länsieurooppalaisia, tosin Suomessa alkoholilla on suurempi merkitys kuin Länsi-Euroopassa, missä puolestaan tupakointi ja korkea verensokeri menevät alkoholin edelle. 

Monet suomalaisten sairaudet ja ennenaikaiset kuolemat olisivat kuitenkin ehkäistävissä elintapoja muuttamalla, kuten lisäämällä fyysistä aktiivisuutta ja välttämällä runsaasti lihavalmisteita sisältäviä ruokia. 

Korkea verenpaine on pysynyt maailmanlaajuisesti merkittävimpänä terveysriskinä vuodesta 1990, ja vuonna 2013 se oli syynä 10,4 miljoonaan kuolemaan. Sen lisäksi suurimpia terveysriskejä aiheuttavat tupakointi, liikalihavuus, lasten aliravitsemus ja korkea verensokeri. Tutkimuksessa seuratut riskitekijät aiheuttivat lähes 31 miljoonaa kuolemaa koko maailmassa vuonna 2013. 

Huonoihin ruokailutottumuksiin liittyvät sairaudet, kuten sepelvaltimotauti, aivohalvaukset ja diabetes, aiheuttivat maailmanlaajuisesti joka viidennen kuoleman vuonna 2013. Tällaisia ruokailutottumuksia ovat mm. vähäinen hedelmien, kokojyväviljatuotteiden ja vihannesten syönti sekä runsas punaisen lihan ja makeutettujen virvoitusjuomien käyttö. 

– Suomalaisten terveys on parantunut vuodesta 1990, ja monet nykyiset terveyttä uhkaavat vaaratekijät, kuten liikalihavuus, alkoholin käyttö, tupakointi ja vähäinen fyysinen aktiivisuus, ovat ehkäistävissä. Meidän onkin kehitettävä toimia näiden riskien vähentämiseen, jotta suomalaiset voivat elää kauemmin terveinä, sanoo UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari, joka on yksi tutkimuksen tekijöistä. 

“Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioral, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks in 188 countries 1990-2013: a systematic analysis for the GBD 2013” -tutkimus selvittää kuoleman ja heikentyneen terveyden riskitekijöiden määrää ja trendejä maailmanlaajuisesti. Tutkimus julkaistaan The Lancet -lehdessä 11.9.2015. Tutkimuksen on tehnyt kansainvälinen tutkijakonsortio, jonka työtä on johtanut Washingtonin yliopistossa toimiva Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). 

Julkaisu 

Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks in 188 countries, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013 

Kansainvälinen tiedote 

Valokuva, jossa vertaillaan suomalaisia, länsieurooppalaisia ja maailmanlaajusia terveysriskejä. 

Lisätietoja 

Tommi Vasankari 

johtaja 

lääketieteen tohtori, Director, Professor, MD, PhD 

Puh. 040 505 9157 

tommi.vasankari@ukkinstituutti.fi 

Suomalaiset elävät yhä vanhemmiksi, mutta lisävuodet saattavat kulua sairastaessa 

Tiedote 27.8.2015 

Elinajanodote on kasvanut Suomessa vuodesta 1990 lähtien, sen sijaan terveiden elinvuosien odote ei ole kasvanut samaa vauhtia. Niinpä elinajan piteneminen voi merkitä monille sairaana ja työkyvyttömänä elettäviä lisävuosia. Eniten sairaana elettyjä vuosia suomalaisille aiheuttavat sepelvaltimotauti, alaselkä- ja niskakivut sekä kaatumiset. The Lancetissä julkaistun tutkimuksen muita viimeisen seurantavuoden 2013 yleisimpiä sairauksia olivat Alzheimerin tauti, aivohalvaukset, masennus ja diabetes. 

Suomessa miesten elinajanodote on kasvanut vuodesta 1990 6,5 vuotta, sen sijaan terveiden elinvuosien odote on kasvanut 5,1 vuotta. Vastaavasti naisten elinajanodote on kasvanut 4,8 vuotta ja terveiden elinvuosien odote 3,4 vuotta. Naisten odotetaan kuitenkin elävän selvästi miehiä vanhemmaksi eli 83,8-vuotiaiksi kun taas miesten odotetaan elävän yli kuusi vuotta vähemmän eli 77,4-vuotiaiksi. 

– Suomalaisten eliniän piteneminen on rohkaisevaa, toteaa tutkimusryhmään kuuluva johtaja Tommi Vasankari UKK-instituutista. 

– Meidän täytyy kuitenkin pitää huolta siitä, että lisääntyneet elinvuodet eivät tarkoita sairaita elinvuosia. 

Maailmanlaajuisesti elinajanodote on noussut samassa ajassa 6,2 vuotta (luvussa ovat mukana kummatkin sukupuolet), kun taas terveiden elinvuosien odote nousi 5,4 vuotta. Näihin lukuihin on merkittävästi vaikuttanut vakavien sairauksien, kuten AIDSin ja malarian, väheneminen sekä esimerkiksi tarttuvien tautien ehkäisyn ja ravitsemuksen paraneminen. Useimmissa maissa terveiden elinvuosien odote on kasvanut merkittävästi, mutta joissain maissa tilanne ei ole muuttunut juuri lainkaan vuoden 1990 jälkeen, näihin reiluun kymmeneen maahan kuluvat mm. Botswana, Belize ja Syyria. 

“Global, regional, and national disability-adjusted life years (DALYs) for 306 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 188 countries, 1990–2013: quantifying the epidemiological transition” on ensimmäinen maailmanlaajuisesti eliniänodotetta selvittänyt tutkimus, jonka on tehnyt kansainvälinen tutkijoiden yhteenliittymä. Global Burden of Disease -tutkimusta on koordinoinut Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) Washington yliopistosta. Tutkimus on julkaistu brittiläisessä The Lancet -lehdessä 27.8.2015. 

Lue julkaisu Institute for Health Metrics and Evaluationin verkkosivuilla

IHME-tiedote: Life expectancy in Finland 

Lisätietoja 

Tommi Vasankari 

johtaja 

lääketieteen tohtori, Director, Professor, MD, PhD 

Puh. 040 505 9157 

tommi.vasankari@ukkinstituutti.fi 

Liikunta on edullista hoitoa vaihdevuosioireisiin 

Tiedote 11.8.2015 

Vaihdevuosi-ikäisten naisten liikunnasta saadut hyödyt ovat UKK-instituutin tutkimuksen mukaan suuremmat kuin liikunnasta aiheutuneet kustannukset. Liikunnan avulla voidaan ehkäistä vaihdevuosien aikana tapahtuvaa lihasvoiman vähenemistä sekä kestävyyskunnon ja elämänlaadun heikentymistä, mikä vaikuttaa merkittävästi naisten henkilökohtaiseen hyvinvointiin ja lisäksi vähentää yhteiskunnan kustannuksia. 

UKK-instituutissa toteutettuun tutkimukseen osallistui 151 keski-ikäistä, vähän liikkuvaa naista, joilla oli useita vaihdevuosioireita. Tehostetun liikunnan ryhmässä tavoitteena oli liikkua omatoimisesti kohtuuteholla vähintään 50 minuuttia neljä kertaa viikossa. Vertailuryhmä jatkoi liikuntaa kuten ennenkin. Liikunnan hyötyjä arvioitiin kestävyyskunnon, lihasmassan ja elämänlaadun muutosten avulla puolen vuoden aikana. Yhteiskunnalle muodostuvia kustannuksia arvioitiin terveyspalveluiden käytön, lääkityksen ja sairauspoissaolojen avulla. 

Tutkimuksen mukaan liikuntaharjoitteluryhmään kuuluneiden naisten myönteiset muutokset lihasmassassa, kestävyyskunnossa ja elämänlaadussa ovat saavutettavissa kohtuulliseen hintaan. Työurien pidentämispyrkimyksen kannalta tutkimuksen tulos on rohkaiseva, sillä taloudellinen panostus liikuntaan maksaa itsensä takaisin parempina fyysisinä ja psyykkisinä edellytyksinä jatkaa työelämässä. Työkyvyttömyyseläkkeiden yleisimpiä syitä ovat mielenterveyden sekä tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, joita voidaan ehkäistä ja hoitaa liikunnalla. Työssä jaksamisen edistäminen on yhteiskunnan kannalta merkittävää, sillä jokainen säästetty työkyvyttömyyseläke säästää kunnan kustannuksia 60 000 euroa. (Kustannus koskee kuntien palkkalistoilla olevia työntekijöitä.) 
UKK-instituutin tutkimuksen tulos on merkittävä, koska aiemmin ei ole tutkittu vaihdevuosi-ikäisten naisten liikunnan lisäyksen kustannusvaikuttavuutta. 

Lisätietoja 

Päivi Kolu 

tutkija 

terveystieteiden maisteri, fysioterapeutti 

Puh. 050 564 4220 

paivi.kolu@ukkinstituutti.fi 

Artikkeli 

Kolu P, Raitanen J, Nygård CH, Tomás E, Luoto R. Cost-effectiveness of physical activity among women with menopause symptoms: Findings from a randomised controlled trial. PLoS ONE 2015;10(8): e0135099. doi:10.1371/journal.pone.0135099. 

Liikunnan vaikutus vaihdevuosioireisiin — satunnaistettu harjoittelututkimus 

Effect of physical activity on menopausal symptoms — a randomized clinical trial 

Tavoitteellisen, sykeohjatun liikuntaharjoittelun vaikutusta vaihdevuosi-ikäisten hyvinvointiin, erityisesti vaihdevuosioireilun määrään, elämänlaatuun sekä työ- ja toimintakykyyn selvittävä liikuntaharjoittelututkimus. 

Lue tutkimus 

Toimintakykyä rajoittavat sairaudet uhkaavat yhä useamman suomalaisen terveyttä 

Tiedote 8.6.2015 / The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) 

Nonfatal diseases including depression and low back pain pose an increasing threat to health in Finland 

Since 1990, diabetes and Alzheimer’s disease rank higher as leading causes of years lived with disability, or YLDs, for women; diabetes also ranks higher for men. 

People across Finland are living longer but spending more time in ill health as rates of nonfatal diseases and injuries – including low back pain, major depressive disorder, and diabetes – decline more slowly than death rates, according to a new analysis of 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries. 

Years lived with disability (YLDs) quantifies the impact of health problems that impair mobility, hearing, or vision, or cause pain in some way but aren’t fatal. In 2013, falls, neck pain, and age-related and other hearing loss were among the 10 leading causes of YLDs in Finland. Other leading causes include Alzheimer’s disease and other dementias, major depressive disorder, and migraine. 

For both sexes combined, the leading causes of years lived with disability have remained largely the same during this time period, although Alzheimer’s has replaced iron-deficiency anemia as a leading cause, and these diseases take an increased toll on health due to population growth and aging. 

For women in Finland, diabetes and Alzheimer’s now rank higher as leading causes of years lived with disability. Between 1990 and 2013, YLDs from diabetes increased by 91%, and Alzheimer’s YLDs increased by 37%. Migraine had the smallest percent increase among the leading causes of YLDs at 7%, and YLDs from asthma declined 2%. Diabetes YLDs also increased for men in Finland between 1990 and 2013, climbing 129%. YLDS from age-related and other hearing loss increased by 58%, and migraine had some of the lowest percent increases among the leading causes of YLDs at 5%. 

“Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013” is the first study to examine the extent, pattern, and trends of nonfatal health loss across countries. 

Published in The Lancet on June 8, the study was conducted by an international consortium of researchers working on the Global Burden of Disease project and led by the Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) at the University of Washington. 

– The impact of nonfatal illnesses and injuries in Finland has often been overlooked, said Director Tommi Vasankari of the UKK Institute for Health Promotion Research, a co-author of the study. 
– Finland has made great progress in addressing fatal diseases but must step up efforts to address these disabling conditions. 

The global situation 

Between 1990 and 2013, YLDs increased globally from 537.6 million in 1990 to 764.8 million in 2013 for both sexes. Men and women around the world share the same leading causes of YLDs, with the exception of schizophrenia as a leading cause for men and other musculoskeletal disorders for women. Musculoskeletal disorders, mental and substance use disorders, neurological disorders, and chronic respiratory conditions were the main drivers of YLDs in 2013. The disease burdens of both low back pain and depression have increased more than 50% since 1990. 

Researchers found that as people aged they experienced a greater number of ailments resulting from nonfatal diseases and injuries. Many people also suffered from multiple conditions at the same time. The number of people who suffered from 10 or more ailments increased by 52%. And it’s not just the elderly who are affected. Although the impact of YLDs increases with age, of the 2.3 billion people who suffered from more than five ailments, 81% of them were younger than 65 years old. 

A relatively small number of diseases have a massive impact, researchers found. Just two acute diseases – affecting people for less than three months – caused more than 20 billion new cases of disease globally in 2013: upper respiratory infections (18.8 billion) and diarrheal diseases (2.7 billion). And just eight causes of chronic diseases – affecting people for three months or longer – impacted more than 10% of the world’s population. These included tension-type headaches and iron-deficiency anemia. 

In 2013, war and conflict was a leading cause of YLDs in several countries as well, including El Salvador, Guatemala, Lebanon, Peru, and Syria. In three countries – Cambodia, Nicaragua, and Rwanda – war was the top cause of years lived with disability. Other notable causes of YLDs in different regions included falls (Central Europe), asthma (a top-10 cause in many Latin American countries), and opioid dependence (a top-five cause in several Middle Eastern countries). 

Nonfatal conditions are not yet becoming the dominant source of disease burden in sub-Saharan Africa as they are in other parts of the world, but their impact has grown since 1990. 

– What ails you isn’t necessarily what kills you, said IHME Director Dr. Christopher Murray. 
– As nonfatal illnesses and related ailments affect more people of all ages, countries must look closely at health policy and spending to target these conditions. 

Leading causes of YLDs in Finland for both sexes, 2013 

1. Low back pain 
2. Falls 
3. Neck pain 
4. Major depressive disorder 
5. Diabetes mellitus 
6. Age-related and other hearing loss 
7. Migraine 
8. Other unintentional injuries 
9. Alzheimer’s disease and other dementias 
10. Asthma 

Leading causes of YLDs in Finland for men, 2013 

1. Low back pain 
2. Falls 
3. Neck pain 
4. Major depressive disorder 
5. Diabetes mellitus 
6. Age-related and other hearing loss 
7. Other unintentional injuries 
8. Alcohol use disorders 
9. Other exposure to mechanical forces 
10. Migraine 

Leading causes of YLDS in Finland for women, 2013 

1. Low back pain 
2. Falls 
3. Neck pain 
4. Major depressive disorder 
5. Diabetes mellitus 
6. Migraine 
7. Age-related and other hearing loss 
8. Alzheimer’s disease and other dementias 
9. Other musculoskeletal disorders 
10. Asthma 

Download the study 
 
 

The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) is an independent global health research organization at the University of Washington that provides rigorous and comparable measurement of the world’s most important health problems and evaluates the strategies used to address them. IHME makes this information widely available so that policymakers have the evidence they need to make informed decisions about how to allocate resources to best improve population health. 

Media contact 

Rhonda Stewart, IHME 
e-mail: stewartr(a)uw.edu 
tel. +1-206-897-2863 

Lisätietoja 

Tommi Vasankari 

johtaja 

lääketieteen tohtori 

Puh. 040 505 9157 

tommi.vasankari@ukkinstituutti.fi 

Eturauhassyöpä ja rintasyöpä lisääntyneet eniten Suomessa 

Tiedote 28.5.2015 

Rintasyöpä on suomalaisnaisten yleisin syöpäsairaus, ja vastaavasti miehillä ilmenee eniten uusia eturauhassyöpiä. Eniten syöpäkuolemia sekä naisille että miehille aiheuttaa kuitenkin keuhkosyöpä, ilmenee JAMA Oncology -lehdessä julkaistusta tutkimuksesta ”The Global Burden of Cancer 2013”. 

Vuoden 1990 jälkeen uusien eturauhassyöpätapausten lukumäärä Suomessa on yli kolminkertaistunut vuoteen 2013 mennessä (1513 >5615) ja rintasyöpäesiintymien määrä on lähes kaksinkertaistunut (2679 >4149). Kymmenestä yleisimmästä miesten syövästä ainoastaan mahasyövän esiintyvyys on laskenut, samoin naisten syövistä sairastuvuus on laskenut ainoastaan mahasyövän osalta. Vuonna 2013 eniten syöpäkuolemia Suomessa aiheutti keuhkosyöpä, johon menehtyi yhteensä 2 327 suomalaista. 

– Syöpä on edelleen keskeinen terveytemme uhka maailmanlaajuisesti. Syöpään sairastumisen hillitseminen turvaisi sen, että samalla kun ihmisten elinvuodet lisääntyvät, lisävuodet eletään myös entistä terveempinä, toteaa UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari. 

Vasankari kuuluu tutkimuksen julkaisseeseen kansainväliseen tutkimusryhmään, jota koordinoi Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) Washingtonin yliopistossa Yhdysvalloissa. 

Koko maailmassa vuonna 2013 ilmaantui lähes 15 miljoonaa uutta syöpätapausta ja 8,2 miljoonaa ihmistä kuoli syöpäsairauksiin. Miehillä yleisin oli eturauhassyöpä ja naisilla rintasyöpä, aivan kuten Suomessakin. 

Lue lisätietoja maailmanlaajuisista syöpätilastoista vuodelta 2013 IHME-tiedotteesta. 

Fitzmaurice C, Dicker D, Pain A…Vasankari T…Murray C, Naghavi M. The global burden of cancer 2013. JAMA Oncol 2015 May 28. doi:10.1001/jamaoncol.2015.0735. [Epub ahead of print] 
 
 

Lisätietoja 

Tommi Vasankari 

johtaja 

lääketieteen tohtori 

Puh. 040 505 9157 

tommi.vasankari@ukkinstituutti.fi 

Vuoden liikuntaharjoittelulla on pitkäkestoisia vaikutuksia iäkkäille 

Tiedote 26.5.2015 

Liikuntaharjoittelun tiedetään parantavan iäkkäiden toimintakykyä ja vähentävän sekä kaatumisia että kaatumisvammoja. Nyt on saatu uutta tietoa siitä, että liikuntaharjoittelun vaikutukset ovat pitkäkestoisia. 

UKK-instituutissa tehty tutkimus osoittaa vuoden kestäneen monipuolisen ja intensiivisen harjoittelujakson vaikutusten kantavan vielä viisi vuotta aktiivisen harjoittelun päättymisen jälkeenkin. Monipuoliseen liikuntaharjoitteluun osallistuneilla naisilla oli yli puolet vähemmän vammoja aiheuttavia kaatumisia ja yli 70 prosenttia vähemmän murtumia verrokkiryhmän naisiin verrattuna viisi vuotta intervention päättymisen jälkeen. Nyt tehtävät satsaukset suurten ikäluokkien liikuttamiseen voivat siis poikia huomattavia säästöjä terveydenhuoltoon tulevina vuosia. 

Tätä viiden vuoden terveydenhuollon rekistereihin perustuvaa seurantatutkimusta edelsi 12 kuukauden satunnaistettu ja kontrolloitu liikuntainterventiotutkimus. Siihen osallistui 149 tamperelaista 70–78-vuotiasta kotona asuvaa naista, jotka satunnaistettiin joko lihasvoimaharjoitteluryhmään, tasapaino-hyppelyharjoitteluryhmään, yhdistettyyn lihasvoima- ja tasapaino-hyppelyharjoitteluryhmään (monipuolinen liikuntaharjoittelu) tai verrokkiryhmään.Liikuntaharjoitteluryhmäläiset harjoittelivat ohjatusti kolmesti viikossa. 

Vuoden harjoittelun jälkeen kaikki liikuntaryhmät hyötyivät harjoittelusta verrokkiryhmään verrattuna, mutta suurimmat harjoitusvaikutuksen näkyivät monipuolisen liikuntaharjoittelun ryhmässä. Siihen osallistuneiden fyysinen toimintakyky, tasapaino ja ketteryys sekä alaraajojen lihasvoimat paranivat selkeästi. Myös luustossa oli nähtävissä harjoitusvaikutuksia. 

Kattava 5-vuotisseuranta 

Seurantatutkimuksessa terveydenhuollon rekisteritieto saatiin lähes kaikista (97 %) interventioon osallistuneista keskimäärin viiden vuoden ajalta harjoittelun päättymisen jälkeen. Tänä aikana naiset ottivat yhteyttä terveydenhuoltoon kaatumisen ja siitä seuranneiden vammojen vuoksi 81 kertaa. Kun verrokkiryhmän naisista kolme neljästä asioi terveydenhuollossa vähintään kerran kaatumisen vuoksi, monipuoliseen harjoitteluun osallistuneista naisista vain joka toinen tarvitsi terveydenhuollon apua kaatumisiinsa. 

Vuosittain joka kolmas suomalainen eläkeikäinen kaatuu vähintään kerran. Arviolta joka toinen näistä kaatumisista aiheuttaa jonkinlaisen vamman ja joka viides johtaa terveydenhuollon kontaktiin. Inhimillisen kärsimyksen lisäksi kaatumistapaturmat aiheuttavat runsaasti kustannuksia yhteiskunnalle: pelkästään kaatumisvammojen sairaalahoitopäivistä aiheutuu vuosittain 400 miljoonan euron kustannukset. 
 
 

Alkuperäinen julkaisu 

Karinkanta S, Kannus P, Uusi-Rasi K, Heinonen A, Sievänen H. Combined resistance and balance-jumping exercise reduces older women’s injurious falls and fractures: 5-year follow-up study. Age Ageing 2015;doi: 10.1093/ageing/afv064 (Advance Access published May 18, 2015). 

Lue julkaisun abstrakti verkossa. 

Reuters-uutistoimisto on haastattellut erikoistutkija Saija Karinkantaa 4.6.2015. 

Lue haastattelu verkossa. 

Lisätiedot 

Saija Karinkanta 

projektipäällikkö/erikoistutkija 

filosofian tohtori, fysioterapeutti 

Puh. 050 434 5869 

saija.karinkanta@ukkinstituutti.fi 

Ikäihmisten liikuntatutkimus 

Effects of physical activity on balance, muscle strength, gait and bone health in elderly women: Randomized controlled and follow-up study 

Tutkimuksessa selvitettin fyysisen aktiivisuuden vaikutusta tasapainoon, lihasvoimaan, elämänlaatuun ja luustoon iäkkäillä naisilla. Hanke on sisältänyt vuoden liikuntaharjoitteluosuuden ja tutkimukseen osallistuvien seurannan yhden ja viiden vuoden jälkeen harjoitteluohjelman lopettamisest 

Lue tutkimus 

Kaatumisten ehkäisy ja KaatumisSeula®-hankeseminaari Seinäjoella 20.5.2015 

Ikääntyvien kaatumisten ehkäisyyn keskittyvässä seminaarissa pohditaan, voimmeko ehkäistä kaatumisia omilla teoillamme ja valinnoillamme. Päivän esityksissä kuullaan muun muassa lääkkeiden, ravitsemuksen ja liikunnan vaikutuksista kaatumisiin. Seminaari on tarkoitettu alan ammattilaisille, ikääntyvien kanssa toimivien järjestöjen toimijoille, ikääntyville ja heidän läheisilleen ja kaikille asiasta kiinnostuneille. 

Jokaisen puheenvuoron jälkeen on varattu aikaa kysymyksille ja yleiselle keskustelulle. Luentojen ohella voi kokeilla erilaisia toimintakykytestejä, joita tekevät Seinäjoen ammattikorkeakoulun fysioterapian opiskelijat. Lisäksi KaatumisSeula-hankkeen yhteistyötahot esittelevät toimintaansa. 

Seinäjoella vuosi toimintaa, Kotkassa toiminta käynnistymässä 

KaatumisSeula®-hanke on saanut hyvän alun ensimmäisen toimintavuoden aikana Seinäjoella. Hankkeesta vastaa UKK-instituutti yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. 

Kolmannen sektorin toimijat ja kaupungin liikuntapalvelut tekevät oman toimintansa ohella kaatumisvaaran arviointia ja välittävät tietoa kaatumisten ehkäisyssä. Sosiaali- ja terveydenhuoltoon on avattu KAAOS-klinikka, jossa arvioidaan iäkkään henkilön kaatumisvaara ja suunnitellaan yksilölliset ehkäisytoimenpiteet. 

KaatumisSeula-hanke on käynnistynyt tänä keväänä myös Kotkassa, joka on toinen hankepaikkakunta. 
 
 

KaatumisSeula®-hankeseminaari ke 20.5.2015 klo 9.15–15.30 
Seinäjoki-sali, Kalevankatu 35, 60100 Seinäjoki 

Seminaarin ohjelma 

Tutustu hankkeeseen KaatumisSeulan verkkosivuilla

Lisätietoja 

Saija Karinkanta 

projektipäällikkö/erikoistutkija 

filosofian tohtori, fysioterapeutti 

Puh. 050 434 5869 

saija.karinkanta@ukkinstituutti.fi 

Liikunta vähentää vakavia kaatumisvammoja 

Tiedote 24.3.2015 

UKK-instituutissa tehdyssä tutkimuksessa monipuolinen liikuntaharjoittelu osoittautui tehokkaaksi keinoksi vähentää kaatumisvammoja. Kotona asuvien iäkkäiden naisten kaatumisvammojen määrä väheni puoleen säännöllisen lihasvoimaa ja tasapainoa harjoittaneen liikunnan ansioista. Liikunta paransi myös toimintakykyä. D-vitamiini puolestaan paransi luuntiheyttä, mutta ei toimintakykyä eikä liikunnan tehoa. 

Tutkimukseen osallistui yli 400 iäkästä naista 

UKK-instituutin kaksivuotisessa tutkimuksessa selvitettiin, voidaanko progressiivisesti etenevän, ohjatun liikunnan ja D-vitamiinilisän avulla vähentää kotona asuvien 70–80-vuotiaiden naisten kaatumisia ja parantaa toimintakykyä ja luuston terveyttä. Tutkimukseen osallistui 409 iäkästä tamperelaisnaista, joilla oli kohonnut kaatumisriski (kaatunut vähintään kerran edellisen vuoden aikana), mutta ei estettä osallistua ohjattuun liikuntaan. 

Tutkittavat satunnaistettiin neljään ryhmään liikunnan ja D-vitamiinilisän mukaan. Ryhmät olivat: 1) lumevalmiste, ei ohjattua liikuntaa, 2) D-vitamiinilisä, ei ohjattua liikuntaa, 3) lumevalmiste ja ohjattu liikunta ja 4) D-vitamiinilisä ja ohjattu liikunta. Liikuntaryhmät harjoittelivat ensimmäisen vuoden ajan kahdesti viikossa ja toisen vuoden kerran viikossa. Puolet tutkittavista sai päivittäin D-vitamiinipillerin (20 µg) ja puolet lumevalmisteen. 

Monipuolista liikuntaharjoittelua 

Liikuntaharjoittelu sisälsi kuntosaliharjoittelua ja salivoimistelua. Kahdeksan viikon välein vaihtuvalla ohjelmalla pyrittiin vaikuttamaan sekä lihasvoimaan että tasapainoon. Harjoittelu aloitettiin kevyellä kuormituksella, koska turvallisuus oli ensisijaista, mutta ohjelman vaikeusastetta lisättiin taitojen ja voimien kehittyessä. Liikuntaryhmä sai lisäksi kotiharjoitteet, joita he tekivät kotona 3–5 päivänä viikossa. Kaikki tutkittavat pitivät kaatumispäiväkirjaa ja käyttivät askelmittaria koko tutkimuksen ajan. 

Ohjelma toteutui hyvin. Liikuntaan osallistuttiin ahkerasti (yli 70 %) ja pillerit muistettiin ottaa hyvin (lähes 98 %). Lähtötilanteessa seerumin D-vitamiinitaso oli suosituksiin nähden riittävä, keskimäärin 68 nmol/L, ja pysyi samalla tasolla lumetta saavissa ryhmissä, mutta nousi yli 90 nmol/L D-vitamiinia saavissa ryhmissä. 

Liikuntaharjoittelu paransi alaraajojen isometristä lihasvoimaa yli 15 % ja voimantuottoa noin 6 %. Liikuntaharjoittelu paransi myös tasapainoa ja ylläpiti kävelynopeutta ja liikkumiskykyä. Kaatumisten määrässä ei kuitenkaan ollut eroa ryhmien välillä, mutta liikuntaharjoittelu vähensi hoitoa vaativia kaatumisvammoja. Liikuntaryhmissä niitä sattui yli puolet vähemmän kuin vertailuryhmässä. 

Kaatumisvammojen hoito kallista 

Kaatuminen on iäkkäiden yleisin loukkaantumisen syy. Vakavimmat kaatumisten aiheuttamat vammat ovat luunmurtumia ja päävammoja. Vaikka suurin osa kaatumisista on harmittomia, joka viides kaatuminen johtaa terveydenhuollon vastaanotolle. Yhden kaatumistapaturman hoito maksaa yhteiskunnalle keskimäärin 6000 euroa, joten kaatumisten ehkäisyyn on järkevää panostaa. 

UKK-instituutin tutkimuksen tulokset on julkaistu Yhdysvaltain lääkäriseuran lehdessä JAMA Internal Medicine. 

Tutkimus on saanut laajan julkisuuden Yhdysvalloissa 

UKK-instituutin tutkimuksen tulokset ovat herättäneet kiinnostusta erityisesti Yhdysvalloissa. Useissa terveysalan lehdissä on haastateltu erikoistutkija Kirsti Uusi-Rasia. 

Medical Research Interviews and News MedicalResearch.com 

HealthDay, News for Heathier Living 

Healthy Living magazine 

Maailman suurimman viikkolehden, yhdysvaltalaisen Time-lehden sivuilla tutkimus nostettiin esiin artikkelissa, joka käsitteli D-vitamiinin sopivaa määrää. 

Time magazine 

Lähde 

Kirsti Uusi-Rasi, Radhika Patil, Saija Karinkanta, Pekka Kannus, Kari Tokola, Christel Lamberg-Allardt, Harri Sievänen: Exercise and vitamin D in falls prevention among older women: A randomized clinical trial. JAMA Intern Med. JAMA Intern Med 2015; 175(5):703-711. doi:10.1001/jamainternamed.2015.0225. 

Valokuva lehdistön käyttöön tutkimuksen liikuntaharjoittelusta. Kuvaan merkintä: UKK-instituutti 

Liikuntaharjoittelu steppilaudalla 

D-vitamiini ja liikunta iäkkäiden naisten kaatumisten ehkäisyssä (DEX) 

Vitamin D and Exercise in Falls Prevention (DEX) 

Satunnaistettu kontrolloitu kokeellinen harjoitustutkimus, jossa selvitetttiin voidaanko liikunnan ja D-vitamiinilisän avulla parantaa iäkkäiden hermolihasjärjestelmän toimintaa (lihasvoimaa ja tasapainoa) ja vähentää kaatumisia ja kaatumisvammoja. 

Lue tutkimus 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan