Hyppää sisältöön

Säännöllisesti urheiluseuratoimintaan osallistuvat 15-vuotiaat käyttävät päihteitä muita samanikäisiä harvemmin 

Aktiivinen ja säännöllinen urheiluseuratoimintaan osallistuminen oli yhteydessä 15-vuotiaiden nuorten vähäisempään päihteiden käyttöön. Tämä selvisi Jyväskylän yliopistossa tehdystä pro gradu -tutkimuksesta, jossa käytettiin WHO-Koululaistutkimuksen aineistoa. 

Aktiivisesti ja säännöllisesti urheiluseuratoimintaan osallistuvat 15-vuotiaat suomalaisnuoret käyttivät harvemmin päihteitä kuin nuoret, jotka eivät olleet koskaan osallistuneet urheiluseuratoimintaan. Esimerkiksi nuuskaa käytti joka kymmenes (10 %) aktiivinen seuranuori. Sen sijaan niistä nuorista, jotka eivät olleet koskaan osallistuneet urheiluseuratoimintaan, joka neljäs (23 %) käytti nuuskaa.  

Myös silloin tällöin urheiluseurassa liikuntaa harrastavat nuoret käyttivät päihteitä yleisemmin kuin aktiivisesti harrastavat nuoret. Esimerkiksi alkoholia käytti silloin tällöin seuratoimintaan osallistuvista nuorista hieman alle puolet (44 %) ja aktiivisista seuranuorista joka neljäs (24 %). 

Alkoholi on suosituin päihde nuorten keskuudessa  

Yleisin 15-vuotiaiden käyttämä päihde oli alkoholi. Kaikista tutkimukseen osallistuneista nuorista reilu neljännes (29 %) oli käyttänyt alkoholia ja lähes joka viides nuori (19 %) oli ollut todella humalassa kyselyä edeltäneen kuukauden aikana. Seuraavaksi yleisimmin käytetty päihde oli tupakka. Joka viides (20 %) nuori tupakoi. 16 % nuorista ilmoitti käyttävänsä sähkötupakkaa ja 15 % nuuskaa. Kannabista käytti joka kymmenes (10 %) tutkimukseen osallistuneista nuorista. 

Miten tutkittiin? 

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa valmistunut pro gradu -tutkimus perustuu WHO-Koululaistutkimuksen ja Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa -tutkimuksen tekemän yhteistyötutkimuksen (HBSC-LIITU) aineistoon. Aineisto kerättiin keväällä 2022 verkkokyselyllä, joka sisälsi kysymyksiä lasten ja nuorten liikunta- ja terveyskäyttäytymisestä. Pro gradu -tutkimuksessa oli mukana 567:n yhdeksäsluokkalaisen vastaukset.

Infograafi nuorten päihteiden käytöstä.
Seuranuorten ja ei-seuranuorten päihteiden käyttö. Lähde: Hautasuo 2023.

Elämä muuttuu myös nuorilla urheilijoilla 

UKK-instituutin NUTEHA-hankkeessa rakennetaan yläkouluikäisten liikuntaa harrastavien nuorten elintapoja, hyvää harjoittelua ja arjen hallintaa kartoittava systemaattinen tiedonkeruujärjestelmä sekä viestitään aktiivisesti kohderyhmän elintavoista. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen tulosten avulla pyritään luomaan parempi käsitys kasvavien nuorten urheilijoiden elintavoista, päihdekokeiluista, levosta, harjoittelun määrästä, kokonaiskuormituksesta ja yleisesti elämänhallinnasta. Tämän tiedon avulla ymmärrys muun muassa drop out -ilmiöstä vahvistuu.

Lisätietoja
Noora Hautasuo
noora.hautasuo(a)ukkinstituutti.fi 

Alkuperäinen julkaisu:
Hautasuo, N. Urheiluseuratoimintaan osallistuvien nuorten päihteiden käyttö: HBSC-LIITU 2022 -tutkimuksen tuloksia. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteellinen tiedekunta. 2023. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202306224074.

Kuvituskuva: UKK-instituutti / Studio Reetta Muranen

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan