Hyppää sisältöön

Polvivammat aiheuttavat pitkäaikaista haittaa toimintakyvylle ja heikentävät elämänlaatua

TUTKITTUA TIETOA UKK-INSTITUUTISTA

Polvivamman saaneet urheilijat kokevat enemmän toimintakyvyn ongelmia päivittäisessä elämässä ja urheilussa sekä raportoivat alhaisempaa elämänlaatua terveisiin urheilijoihin verrattuna. Aiempi äkillinen polvivamma myös lisää uuden polvivamman riskiä nuorilla palloilijoilla, selviää Tampereen urheilulääkäriaseman tutkimuksesta.

Äkillisillä vakavilla polvivammoilla on pitkäaikaisia haittavaikutuksia urheilijan toimintakykyyn ja elämänlaatuun. Polvivammojen ennaltaehkäisyn tulisikin olla olennainen osa nopeita suunnanmuutoksia ja hyppyjä sisältävien lajien harjoittelua.

Koettu polvivamma heikentää urheilijan toimintakykyä ja elämänlaatua arjessa ja urheilussa

Tampereen urheilulääkäriaseman tutkimukseen osallistui 211 mies- ja 183 naispelaajaa nuorten salibandy- ja koripallojoukkueista. Pelaajille sattuneita urheiluvammoja sekä harjoittelu- ja pelitunteja seurattiin 1‒3 vuoden ajan.

Yhteensä 53 miespelaajaa ja 46 naispelaajaa raportoi kokeensa yhden tai useamman äkillisen polvivamman elämänsä aikana. Näistä 18 miehellä ja 13 naisella oli ollut polvivammat molemmissa polvissa. Tuoreen alle 12 kuukautta sitten sattuneen äkillisen polvivamman raportoi 28 miestä ja 23 naista.

Polvivamman kokeneet raportoivat enemmän kipua, enemmän toimintakyvyn ongelmia sekä päivittäisessä elämässä että urheilussa ja alhaisempaa elämänlaatua terveisiin urheilijoihin verrattuna.

Aikaisempi polvivamma moninkertaistaa uuden polvivamman riskin

Polvivamman kokeneilla urheilijoilla on suurentunut riski saada uusi äkillinen polvivamma. Riski on suurin vamman jälkeisen ensimmäisen vuoden aikana.

Tässä tutkimuksessa sekä mies- että naispelaajilla aikaisempi äkillinen polvivamma oli yhteydessä uuden polvivamman riskiin. Miehillä aikaisempi äkillinen polvivamma lisäsi uuden polvivamman riskiä 5,8-kertaiseksi. Alle 12 kuukautta sitten koettu vamma nosti miehillä uuden vamman riskiä 8,4-kertaiseksi.

Naisilla aikaisempi äkillinen polvivamma lisäsi uuden polvivamman riskiä 2,6-kertaiseksi. Aikaisemman polvivamman kokeneilla naispelaajilla oli 30,4 prosentin todennäköisyys saada uusi äkillinen polvivamma seurannan aikana, kun taas aikaisemmin terveillä naispelaajilla äkillisen polvivamman todennäköisyys oli 13,1 prosenttia.

Miehillä uuden polvivamman riskiä lisäsivät kipu, alhaisempi toimintakyky päivittäisessä elämässä, alhaisempi toimintakyky urheilussa sekä alhaisempi elämänlaatu. Naisilla vain alhaisempi toimintakyky päivittäisessä elämässä oli yhteydessä uuden polvivamman riskiin, mutta tulos ei ollut merkitsevä vakioidussa analyysissa.

Huolellinen kuntoutus ja urheilijan toimintakyvyn palautuminen normaalille tasolle on tärkeää ennen kilpaurheiluun palaamista. Vammojen uusiutumista pitää pyrkiä ehkäisemään hermo-lihasjärjestelmän toimintaa kehittävällä harjoittelulla.

UKK-instituutissa toimivan Tampereen urheilulääkäriaseman (Taula) tutkimustoiminnan pääpainopiste on liikuntaturvallisuudessa. Urheilijan liiketaidot, lihaskunto ja terveys -tutkimuksen aineiston keruu toteutettiin vuosina 2011–2014.

Lue lisää

Teksti tutkimus- ja kehittämisjohtaja Mari Leppänen

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan