Hyppää sisältöön

LIITU-tutkimus on käynnistynyt – liikemittarit käyttöön kouluilla alueellisten toimijoiden avulla

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimus on täydessä käynnissä. Tutkimuksen tavoitteena on luoda Suomeen koko maan kattava 7–19-vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisen tietojärjestelmä. Tutkimuksessa kerätään tietoa suomalaisten lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä sekä liikuntaan liittyvistä asenteista, arvoista ja kokemuksista sähköisen kyselyn sekä liikemittarin avulla.

LIITU-tutkimuksen aineisto kerätään eri puolilla Suomea kahden vuoden välein. Joka toisella kerralla tutkimus kohdennetaan peruskouluikäisiin lapsiin ja nuoriin ja joka toisella kerralla toisen asteen opiskelijoihin.

Tiedonkeruuta kyselyin ja mittarein

Yhteistyötutkimusta johtaa ja kyselyosiosta vastaa Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskus. Kyselyllä saadaan tietoa muun muassa lasten ja nuorten itsearvioidusta liikunta-aktiivisuudesta, heidän liikuntatilaisuuksistaan ja -paikoistaan, liikunnan merkityksistä ja esteistä, liikuntavammoista, koulupäivän aikaisesta liikkumisesta sekä harrastamisesta liikunta- ja urheiluseuroista. Koulut voivat toteuttaa kyselyn kevään kuluessa haluamanaan ajankohtana viikoilla 12–22.

UKK-instituutin vastuulla on liikemittarimittausten toteuttaminen yhdessä alueellisten tutkimuskeskusten kanssa. Alueellisia toimijoita ovat tänä keväänä Helsingin kaupunki, Jyväskylän yliopisto, Kisakallion, Kuortaneen ja Pajulahden urheiluopistot, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu sekä Oulun Diakonissalaitos ODL. Liikemittariosio on mukana perusasteen tutkimuksessa nyt kolmannen kerran.

Liikemittarilla tietoa lasten ja nuorten liikkumisen, paikallaanolon ja unen määrästä

Tutkimukseen osallistuvat lapset ja nuoret käyttävät liikemittaria viikon ajan. Liikemittari rekisteröi erilaisen liikkumisen ja sen tehon, paikallaanolon eri muodot ja siihen käytetyn ajan sekä unen määrän. Mittaria pidetään päivällä valveilla ollessa kuminauhavyössä lantiolla ja nukkumaan mennessä se siirretään ranteessa pidettävään rannekkeeseen.

– Koulujen ilmoittamien tietojen mukaan teemme oppilaille henkilökohtaiset tutkimuskutsut. Ensimmäiset kutsut on postitettu kouluihin viikolla 10 ja ensimmäiset mittarit jaettu viime viikolla. Kun huoltajat tai 15 vuotta täyttäneet oppilaat itse ovat täyttäneet sähköisen suostumuksen, tutkimusavustajat voivat mennä jakamaan mittareita kouluihin, kertoo vanhempi tutkija Pauliina Husu UKK-instituutista.

Tutustu LIITU-tutkimukseen

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan