Hyppää sisältöön

LIITU-raportti: Edelleen yli puolet nuorista kokee liikuntavamman vuoden aikana

TUTKITTUA TIETOA SUOMESTA

Liikuntavammojen esiintyvyydessä havaittiin pientä laskua vapaa-ajan liikunnan ja koululiikunnan osalta, mutta urheiluseuraliikunnassa vammojen esiintyvyys on edelleen korkea, selviää tuoreesta LIITU 2022 -raportista.

Liikuntavammoja yli puolella lapsista ja nuorista

Tutkimukseen osallistuneista nuorista yli puolet (52 %) raportoi kokeneensa vähintään yhden liikuntavamman edeltävän vuoden aikana. Eniten liikuntavammoja raportoivat urheiluseuroissa liikuntaa harrastavat nuoret (49 %). Vapaa-ajan liikunnassa vammoja sattui 34 prosentille nuorista ja koululiikunnassa 23 prosentille.

Liikuntavammojen esiintyvyys oli suurempi pojilla (56 %) kuin tytöillä (49 %) kaikissa toimintaympäristöissä.

Infograafi lasten ja nuorten liikuntavammojen keskeisistä tuloksista LIITU 2022 -tutkimuksessa. Infograafin sisältö on kirjoitettu auki kuvan yläpuolelle.
Kuva 1. Lasten ja nuorten liikuntavammojen esiintyvyys. Lähde: LIITU-raportti 2022.

Liikuntavammojen esiintyvyydessä nähtiin hieman laskua verrattuna vuoden 2018 samojen ikäryhmien seurantaan. Vuosien 2018 ja 2022 välillä eniten laskua on tapahtunut vapaa-ajan liikunnassa (42 % vs. 34 %) ja koululiikunnassa loukkaantuneiden (30 % vs. 23 %) määrissä. Urheiluseuraliikunnassa loukkaantuneiden osuus sen sijaan ei juurikaan ole muuttunut viimeisen kuuden vuoden aikana. Esiintyvyyden lasku näyttäisi kohdistuvan vain tyttöjen liikuntavammoihin. Pojilla liikuntavammojen esiintyvyys on pysynyt viime vuosina hyvin samankaltaisena.

Infograafi liikuntavammojen esiintyvyyden muutoksista vuosina 2022, 2018, 2016 ja 2014. Keskeinen sisltö on avattu tekstissä kuvan yläpuolella.
Kuva 2. Lasten ja nuorten liikuntavammojen esiintyvyys eri toimintaympäristöissä vuosina 2022, 2018, 2016 ja 2014. Lähde: LIITU-raportti 2022.

Yhteenveto

Puolet lapsista ja nuorista loukkaantuu liikunnassa vuoden aikana. Lasten ja nuorten liikuntavammojen esiintyvyys on laskenut vapaa-ajan liikunnassa ja koululiikunnassa vuoden 2016 tasolle, ollen silti kymmenen prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuonna 2014. Tähän vaikuttaa todennäköisesti liikkumisen vähentyminen erityisesti vanhemmissa ikäryhmissä. Vastaavaa laskusuuntaista trendiä ei nähdä urheiluseuraliikunnassa, jossa liikuntavammojen esiintyvyys on edeltävien vuosien tapaan korkealla tasolla.

LIITU-tutkimus

LIITU 2022 -tutkimuksessa kartoitettiin 11-, 13- ja 15-vuotiaille lapsille ja nuorille liikunnassa sattuneita tapaturmia ja vammoja kolmessa eri toimintaympäristössä: urheiluseuratoiminnassa, koululiikunnassa sekä vapaa-ajalla. Aineisto kerättiin osana WHO-Koululaistutkimusta.

Lähde: LIITU 2022 raportin luku 8: Mari Leppänen ja Jari Parkkari. Liikuntavammat koulussa, vapaa-ajalla ja urheiluseuroissa.

Lisätietoa:

Kuva: Canva

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan