Hyppää sisältöön

Kaatumisvammat kuriin säännöllisellä liikunnalla

UKK-instituutin 20 vuoden seurantatutkimuksessa pitkäaikainen voimisteluharrastus vähensi kaatumisista aiheutuneita vammoja iäkkäillä naisilla. 

Tuoreen tamperelaisen naisvoimistelijoita tarkastelevan tutkimuksen juuret löytyvät viime vuosituhannelta. UKK-instituutissa käynnistyi vuonna 1997 tutkimus, johon osallistui reilut parisataa keski-iältään 62-vuotiasta tamperelaista naista. Osa naisista oli harrastanut naisvoimistelua vähintään kaksi kertaa viikossa ainakin kahdenkymmenen vuoden ajan, ja loput eivät harrastaneet säännöllistä liikuntaa. 

– Lähtötilanteessa naisvoimistelijoiden fyysinen kunto ja alaraajojen luuntiheys oli parempi kuin vertailuryhmän naisilla, kertoo tutkimuksen vastuututkija Kirsti Uusi-Rasi (kuvassa). 

Kuusi vuotta myöhemmin tehdyssä seurantatutkimuksessa naisvoimistelijoiden fyysinen suorituskyky oli edelleen parempi kuin vertailuryhmän kunto oli ollut lähtötilanteessa vuonna 1997. 

– Elinikäinen naisvoimistelu näytti siten vähentävän kaatumisen ja murtumien vaaratekijöitä ylläpitämällä fyysistä suorituskykyä ja luuston terveyttä, Uusi-Rasi mainitsee. 

Samat naiset tarkastelussa kahdella vuosituhannella 

20 vuoden seurantatutkimuksessa tavoitteena oli tarkastella, vähensikö pitkäkestoinen naisvoimisteluharrastus kaatumisen aiheuttamia vammoja ja murtumia. Kaatumisen aiheuttamat vammat kerättiin terveydenhuollon rekistereistä. 

– Valitettavasti meillä ei ollut mahdollisuutta kutsua alkuperäisen tutkimuksen osallistujia mittauksiin, joten emme saaneet tietoa siitä, kuinka moni vielä harrasti säännöllisesti naisvoimistelua ja mikä heidän terveydentilansa oli, Uusi-Rasi harmittelee. 
– Kaikkien osallistuneiden tietoja emme myöskään saaneet, mutta 187 tamperelaisen naisen tiedot (lähes 80 prosenttia) kuitenkin löytyivät. 

Lisäksi tietoa saatiin vain sellaisista kaatumisista, jotka johtivat terveydenhuollon käyntiin. Kaatumiset olivat siten aiheuttaneet jonkin vamman ruhjeista, mustelmista tai nyrjähdyksistä murtumiin ja päävammoihin. 

– Suurin osa vammoista oli toki lievempiä, mutta myös vakavia vammoja 20 vuodessa sattui, mm. 12 lantion alueen murtumaa ja 61 päävammaa, Uusi-Rasi kuvailee. 

Vain alle 30 prosenttia tutkittavista naisista selvisi ilman vammakaatumista koko seurannan ajan. 135 naista (72 %) kaatui sen sijaan vähintään kerran niin pahasti, että hakeutui terveydenhuoltoon. Neljännes selvisi yhdellä vammakaatumisella, mutta yli puolet kaatui vähintään kahdesti saaden hoitoa vaativan vamman. 

Naisvoimistelijoilla vajaa kolmannes vähemmän kaatumisvammoja 

20 vuoden seurannan aikana naisvoimistelijoilla oli noin 30 prosenttia vähemmän kaatumisen aiheuttamia terveydenhuollon käyntejä kuin vertailuryhmän naisilla. Syitä tälle voidaan kuitenkin vain spekuloida, koska naisten nykyisestä terveydentilasta tai toimintakyvystä ei ole tietoa. 

– Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu liikunnan vähentävän kaatumisia 20–30 %, joten tuloksemme on hyvin linjassa aikaisempien havaintojen kanssa, Uusi-Rasi painottaa. 

Vaikka naisvoimistelijoille sattui vähemmän kaikkia vammoja kaatumisien seurauksena, heille sattui enemmän yläraajamurtumia. Naisvoimistelijat olivat keskimäärin neljä vuotta nuorempia kuin vertailuryhmän naiset murtuman sattuessa. 

– On mahdollista, että hyvä liikkumiskyky tai ketteryys vaikutti siihen, että he liikkuivat vauhdikkaammin, jolloin kaatumisen seurauksena isku oli voimakkaampi, Uusi-Rasi pohtii. 
– Toisaalta muita vammoja heille sattui vähemmän, joten ehkä ketteryys suojasi vammalta noin yleensä. 

Liike on lääke kaikenikäisten kaatumisvammojen ehkäisyyn 

Johtopäätöksenä voidaan joka tapauksessa sanoa, että seurannan tulokset tukevat aiempia havaintoja. Liikunta on hyvä lääke kaatumisvammojen ehkäisyyn myös varttuneessa iässä eikä liikunnan tarvitse olla mitään erikoista. 

– Aivan tavallinen liikuntaseurojen tai kunnan tarjoama naisvoimistelu on riittävää, kunhan harrastus on säännöllistä ja pitkäkestoista. Uusi-Rasi korostaa. 
– Kaikki keinot kaatumisvammojen vähentämiseksi kannattaa ottaa käyttöön, ja naisvoimistelu on varmasti edullisemmasta päästä. 

Alkuperäisjulkaisu: 
Uusi-Rasi K, Karinkanta S, Kannus P. et al. Does long-term recreational gymnastics prevent injurious falls in older women? A prospective 20-year follow-up. BMC Geriatr 2020;20:37. doi:10.1186/s12877-020-1428-0. 

Lue lisää: 

Naisvoimistelu ja kaatumisvammojen ehkäisy – pitkäaikaisen naisvoimisteluharrastuksen yhteys iäkkäiden naisten vakaviin kaatumisvammoihin – 20 vuoden seuranta (NAVO20) UKK-instituutin tutkimushakemistossa  

7.2.2020 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan