Hyppää sisältöön

Hyvä suorituskyky ei suojaa nuoria jalkapalloilijoita vammoilta – hyväkuntoisille pelaajille sattuu eniten vammoja

Hyvä suorituskyky altistaa nuoret jalkapalloilijat peleissä sattuville vammoille ja rasitusvammoille. Lajitaito ei sen sijaan ollut yhteydessä vammariskiin. Tämä selvisi Tampereen urheilulääkäriaseman ja UKK-instituutin Terve futaaja -tutkimuksesta.

Hyvä fyysinen kunto oli yhteydessä korkeampaan vammojen ilmaantuvuuteen nuorilla jalkapalloilijoilla. Hyväkuntoisilla pelaajilla myös vammoista aiheutunut haitta oli keskivertopelaajia suurempi etenkin rasitusvammojen osalta.

Tutkimus osoitti, että hyvä fyysinen suorituskyky ei yksin suojaa nuoria pelaajia loukkaantumisilta jalkapallossa, vaan saattaa jopa lisätä heidän vammariskiään. Hermo-lihasjärjestelmää aktivoiva harjoittelu vähentää tutkitusti lasten ja nuorten jalkapallossa sattuvia vammoja ja on tärkeää kaikille pelaajille, myös kaikkein hyväkuntoisimmille.

Nopeimmat pelaajat loukkaantuvat useammin

Hyvä fyysinen kunto osoittautui vammojen riskitekijäksi. Fyysisen kunnon testeissä hyvin suoriutuneilla pelaajilla vammojen ilmaantuvuus oli 1,3-kertainen keskivertopelaajiin verrattuna. 

Yhteyksiä vammariskiin löytyi nopeuden, kestävyyden ja räjähtävän voiman testeissä. Nopeimmilla pelaajilla kaikkien vammojen ilmaantuvuus oli 1,5-kertainen keskivertopelaajiin verrattuna. Nopeimmilla pelaajilla havaittiin eniten sekä kaikkia vammoja, rasitusvammoja että merkittävää haittaa aiheuttaneita äkillisiä ja rasitusvammoja.

Hyvä suoritus esikevennyshypyssä oli yhteydessä 1,6-kertaa suurempaan merkittävää haittaa aiheuttaneiden vammojen ilmaantuvuuteen ja hyvä kestävyyskunto 1,3-kertaa suurempaan kaikkien vammojen ilmaantuvuuteen.

Testeissä heikosti suoriutuneiden pelaajien vammariski ei eronnut keskimääräisesti testistä suoriutuneiden vammariskistä. Heikko kunto ei siis ollut yhteydessä loukkaantumisriskiin. Lajitaidoissa ei myöskään havaittu yhteyttä loukkaantumisriskiin. 

Miten tutkittiin?

Nyt julkaistu tutkimus on osa UKK-instituutin Terve Futaaja -tutkimusta, jossa tutkittiin 9‒14-vuotiaiden jalkapalloilijoiden vammojen yleisyyttä, riskitekijöitä ja ennaltaehkäisyä.

Tutkimukseen osallistui 447 nuorta pelaajaa, joista 359 oli poikia ja 88 tyttöjä. Osallistujien keski-ikä oli 11,6 vuotta. Pelaajat osallistuivat Sami Hyypiä Akatemian leirien yhteydessä tehtyihin fyysisen kunnon ja lajitaitojen testeihin vuonna 2014. 

Lue lisää tutkimuksessa käytetyistä testeistä Terve urheilija -ohjelman verkkokirjoituksesta. Kirjoituksessa avataan myös hyväkuntoisten pelaajien suurentunutta loukkaantumisriskiä selittäviä tekijöitä ja tutkimusasetelman rajoitteita. 

Kirjoittaja: Mari Leppänen, tutkimus- ja kehittämisjohtaja

Alkuperäisjulkaisu: Leppänen M, Uotila A, Tokola K, Forsman-Lampinen H, Kujala UM, Parkkari J, Kannus P, Pasanen K, Vasankari T. Players with high physical fitness are at greater risk of injury in youth football. Scand J Med Sci Sport Exerc 2022

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan