Presentationsmaterial om motion för barn och unga

Presentationsmaterial om motion för barn och unga i åldern 7–17 till högstadiet och andra stadiet

Ladda ner gratis presentationsmaterialet om motion för barn och unga

44-sidig diaserie till högstadiet
54-sidig diaserie till andra stadiet 

Kuvaus

Diaserien (pdf) om motion för barn och unga i skolåldern är riktad till tre lektioner eller annat tillämpligt bruk

En timplan och presentationsmaterial för högstadiet och andra stadiet har utvecklats för att gå igenom rekommendationen om fysisk aktivitet och egna motionsvanor. Timplanen innehåller undervisningsmaterial om fysisk aktivitet, en sektion för reflektion om sömn och idéer om hur man kan använda undervisningsteknologi, samt förslag på fortsättningslektioner. Dessutom finns det färdigt presentationsmaterial som kan användas tillsammans med timplanen. Det inkluderar en animerad video om rekommendationen om fysisk aktivitet för barn och ungdomar i åldern 7–17, en bild av rekommendationens budskap samt en webbapplikation för bedömning av barns och ungdomars fysiska aktivitet.

Se timplaner på UKK-institutets projektwebbsidor:

Timplanen för högstadiet har som mål att fördjupa elevens förståelse för fysisk, psykisk och social hälsa ur ett motionsperspektiv, att guida eleven att identifiera och bedöma sina egna motions- och sömnvanor samt att reflektera över betydelsefulla resurser när det gäller hälsa. Timplanen stöder också områdena mångsidig kompetens och elevens självkännedom.

Timplanen och presentationsmaterialet som har producerats för läroanstalterna på andra stadiet stöder både målen i modulen HÄ1: hälsan som resurs och upprätthållande av arbetsförmågan och välbefinnandet i yrkesinriktad grundexamen. Med hjälp av timplanen kan studerande identifiera faktorer som påverkar deras fysiska aktivitet och sömn samt bedöma betydelsen av fysisk aktivitet och sömn för deras hälsa. Baserat på online-enkäten om fysisk aktivitet kan studeranden skapa en plan som tar hänsyn till vikten av att träna, återhämta sig och sova för att upprätthålla sin studie- och arbetsförmåga. Planen kan återbesökas senare, vilket ger studeranden möjlighet att göra en realistisk bedömning av dess genomförande och måluppfyllelse. Dessutom får studeranden mångsidig information om hälsofördelarna med fysisk aktivitet samt dess påverkan på studie- och arbetsförmågan.