Hyppää sisältöön

Liikuntatutkimus Suomessa

Terveysliikunnan tutkimus ja edistäminen 

Suomessa liikuntatutkimusta tekevät UKK-instituutin lisäksi useat yliopistot, liikuntalääketieteen keskukset ja muut tutkimuskeskukset. Suomalaisten eri ikäryhmien fyysistä aktiivisuutta seurataan monissa kansallisissa, säännöllisesti toistettavissa väestötutkimuksissa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävänä on ohjata ja kehittää liikuntapolitiikkaa ja liikuntatieteellistä tutkimusta. Ministeriön asiantuntijaelimenä liikuntakysymyksissä toimii valtion liikuntaneuvosto ja sen jaostot

Terveysliikuntaa edistetään valtionhallinnossa ja eri ministeriöt yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali-ja terveysministeriön kanssa tukevat kuntia sekä liikunta- ja kansanterveysjärjestöjä työn toteuttamisessa. Työtä koordinoi sosiaali- ja terveysministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen terveyttä edistävän liikunnan ohjausryhmä. 

Uusimpia tutkimuksia 

Liikuntaraportti 

Liikkumattomuuden kustannukset 

Liikuntatutkimuksen rahoitus 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain Veikkaus Oy:n pelituotoista valtionavustuksia ja määrärahoja liikunnan tutkimus- ja tiedonvälitystoimintaan. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen, joka hallinnoi Veikkaus Oy:n tuotoista sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödyllisiin, terveyttä ja hyvinvointia edistäviin hankkeisiin kohdistuvia avustuksia.   

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja muiden ministeriöiden, lukuisten säätiöiden ja rahastojen lisäksi liikuntatutkimusta rahoittavat mm. Suomen Akatemia, Kansaneläkelaitos, Suomen itsenäisyyden juhlavuoden rahasto Sitra, Työsuojelurahasto, Tekes ja Euroopan unioni. 

Asiakirjoja 

Muutosta liikkeellä! Toimeenpanosuunnitelma 2014 – 

Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma 2014 (pdf) 

Toronton julistus fyysisestä aktiivisuudesta 2010 (pdf) 

 Liikuntatutkimusta tekeviä organisaatioita 

Päivitetty: 9.11.2020

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan