Hyppää sisältöön

Motorinen ja kognitiivinen suoriutuminen aivovammasta fyysisesti hyvin toipuneilla miehillä

Vartiainen M, Rinne M, Sarajuuri J, Pasanen M, Lehto T, Alaranta H. Motorinen ja kognitiivinen suoriutuminen aivovammasta fyysisesti hyvin toipuneilla miehillä. Teoksessa: Hintikka K, Härkäpää K, Järvikoski A, toim. Monimenetelmäinen kuntoutuksen tutkimus. Artikkelikatsaus kuntoutuksen 3. valtakunnallisesta tutkimusseminaarista. Hki: Kela. Nettityöpapereita 19, 2010:92-97

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan