Hyppää sisältöön

Elintapojen yhteys huono-osaisuuteen

Husu P, Tokola K, Sievänen H, Suni J, Vasankari T. Elintapojen yhteys huono-osaisuuteen. Teoksessa: Murto J, Pentala O (toim.) Osallistuminen, hyvinvointi ja sosiaalinen osallisuus – ATH-tutkimuksen tuloksia: Järjestökentän tutkimusohjelma. Hki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työpaperi 38, 2016:36-44

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan