Hyppää sisältöön

Työmatkakävelyn ja -pyöräilyn edistäminen Tampereella (KÄPY)

Tampereelle rakennettavan kävelyn ja pyöräilyn laatuväylän vaikutukset alueen työpaikkojen henkilöstön työmatkaliikuntaan. Lue lisää tutkimuksesta.

Vaikuttavuus

Kävely- ja pyöräilyväylien parannustyöt ja työpaikkakohtaiset edistämistoimet vaikuttivat myönteisesti työntekijöiden aikomukseen, halukkuuteen ja tilaisuuksiin kävellä tai pyöräillä työmatkoja. Työntekijät eivät kuitenkaan alkaneet kävellä tai pyöräillä työmatkojaan aiempaa enemmän. Se saattoi johtua ainakin osittain edistämistoimien lyhyestä kestosta.

Tausta

Suomalaiset liikkuvat suosituksiin nähden liian vähän, joten työmatkojen kulkeminen osittain tai kokonaan jalan tai pyöräillen on helppo tapa lisätä liikkumista. Lisäksi kävely ja pyöräily auttavat ilmastotavoitteisiin pääsemisessä. Aiemman tutkimustiedon perusteella tiedetään, että yksilön kulkutapavalintoihin vaikuttavat fyysisen ympäristön lisäksi myös sosiaaliset ja yksilölliset tekijät. Kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi tarvitaankin esimerkiksi terveyden, liikenteen ja ympäristön toimijoiden valtakunnallista ja paikallista yhteistyötä. Tamperelaistutkimus oli ensimmäisiä työmatkakävelyn ja -pyöräilyn edistämistä monipuolisesti ja -tieteellisesti tarkasteleva tutkimus niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Tavoite

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin kävely- ja pyöräilyväylien parannustöiden vaikutuksia työmatkakävelyyn ja -pyöräilyyn sekä väylien laatuun. Tutkimuksen toisessa vaiheessa arvioitiin väylien parannustöiden jälkeisten työpaikkakohtaisten edistämistoimien vaikuttavuutta. Lisäksi selvitettiin edistämistoimien kustannuksia ja kustannussäästöjä, työmatkareittien rakennetun ympäristön piirteitä sekä työmatkakävelyä ja -pyöräilyä määrittäviä yksilöllisiä, sosiaalisia ja ympäristötekijöitä.

Asetelma

Tutkimuksen ensimmäiseen vaiheeseen osallistui yli 1800 työntekijää 11 työpaikasta Hatanpään alueelta. Toiseen vaiheeseen otettiin lisää reilut 800 työntekijää viidestä työpaikasta Hervannan alueelta. Interventioryhmän työpaikoissa käynnistettiin organisaatioon, työyhteisöön ja yksilöön kohdistuvat toimet työmatkakävelyn ja -pyöräilyn edistämiseksi. Vertailuryhmän työpaikat jatkoivat toimintaansa kuten ennenkin.

Vastaava tutkija

Minna Aittasalo

Tutkijaryhmä

Minna Aittasalo, Harri Sievänen, Jaana Suni, Johanna Tiilikainen, Kari Tokola ja Tommi Vasankari (UKK-instituutti), Timo Seimelä (Tampereen kaupunki), Pasi Metsäpuro ja Kalle Vaismaa (WSP Finland), Ari Hynynen ja Satu Sarjala (Tampereen yliopisto, arkkitehtuurin laitos), Erno Holmberg (Ekokumppanit Oy), Charlie Foster (University of Bristol), Sylvia Titze (University of Graz)

Yhteistyössä

Tampereen kaupunki, Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verne, Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laitos, Ekokumppanit Oy, Oxfordin yliopisto (Englanti), Grazin yliopisto (Itävalta)

Rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Alkamisvuosi

2014

Päättymisvuosi:

2017

Eettisen toimikunnan käsittely

Tampereen alueen ihmistieteiden eettinen toimikunta, lausunto 19/2014 (25.8.2014)

Julkaisut

Kävelllen tai pyöräillen töihin: yksi matka – monta tapaa

Kävellen tai pyöräillen töihin: ilmainen ja tehokas tilaisuus liikkua

Liike kehittyy

Keinot työmatkakävely ja -pyöräilyn edistämiseksi

Kävely tai pyöräily töihin kannattaa!

Tämä työpaikka KÄPYilee!

Socio-Ecological Intervention to Promote Active Commuting to Work

Socio-ecological intervention to promote active commuting to work (poster)

Socio-ecological natural experiment with randomized controlled trial to promote active commuting to work: process evaluation, behavioral impacts, and changes in the use and quality of walking and cycling paths

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan